Vinterprogram – HELSE, NETTVERK OG NATUR

I starten når du flytter til et nytt sted, kan alt virke spennende og interessant, nesten som om du er en turist der.​

Kultursjokk er ikke noe som spesielt rammer innflyttere til Norge.

De fleste opplever noe av dette når de bytter skole eller av en eller annen grunn må flytte, eller opplever livssituasjoner som gjør at en total omstilling må finne sted.

Enkelte som har opplevd mange flyttinger og omstillinger i livet, kan ha utviklet en slags nomadekultur. Selve livet består i flytting, omstillinger, etableringer av nye sosiale nettverk og nye oppbrudd. Enkelte misjonærbarn, barn av diplomater og andre har opplevd at alle endringene har ført til en følelse av rotløshet og følelsen av å ikke høre hjemme noen steder.​

Mange flyttinger og krysskulturell erfaring kan bli viktigere enn selve landet eller kulturen man flytter til. En person som har levd med en slik «tredje oppvekstkultur av konstant endring og kontakt med mange kulturer» blir gjerne kalt «Third Culture Kids» (TCK) eller «tredjekulturs barn».​

Disse kjenner seg ofte igjen i andre personer med samme type oppvekst, mer enn i noen som kommer fra for eksempel samme land som foreldrene. Å være TCK kan for mange være en utfordring dersom man ikke oppdager mulighetene og det positive med en slik blandet oppvekst. Utfordringene handler som oftest om å ikke helt vite hvor man hører hjemme.​