Fra analfabet til grunnskoleutdanning

24 januar 2022 | Av:

24. januar er den internasjonale dagen for utdanning. Utdanning er en menneskerett, men allikevel sa FN i 2020 at det er ca. 265 millioner barn og unge som står uten mulighet til å begynne på eller fullføre skolen. Pandemien har muligens gjort dette tallet enda høyere.

Norasonde Læringssenter i Lillestrøm har elever som kommer fra mange ulike bakgrunner. To av disse elevene er Rahwa fra Eritrea og Sharifa fra Afghanistan. De er begge veldig fornøyde med å kunne ta grunnskoleutdanning og å få nye muligheter i Norge.

Utvider kunnskap og omgangskrets

Rahwa sitter ved pulten.
Rahwa går på grunnskole for voksne

Rahwa er 35 år og kommer fra Eritrea. Hun har bodd i Norge i ca. 5 år. I dag tar hun grunnskoleutdanning på Norasonde Læringssenter. Grunnskoleutdanning for voksne tilsvarer 10 års grunnskole for barn og unge. Retten til denne utdanningen gis til de som ikke ha fullført grunnskolen, eller til de som mangler dokumentasjon på at de har fullført grunnskolen fra hjemlandet sitt.

Tidligere har Rahwa jobbet med renhold, men følte at hun trengte mer opplæring for å få til jobben bedre:

– Jeg trenger skolen for å lære meg språket så jeg kan jobbe og ta vare på barna mine. Jeg drømmer om å jobbe på sykehjem.

Rahwa sier at hun trives godt på Norasonde Læringssenter og at lærerne er gode. Hun legger til at det er gøy å møte mennesker fra andre land på skolen, og lære å snakke norsk sammen.

– Å gå på skole kan også gi nye venner, sier hun.

Fra analfabet til drøm om å bli hjelpepleier

Sharifa sitter ved pulten.
750 millioner mennesker verden over kan hverken skrive eller lese. To tredjedeler av disse er kvinner. (God utdanning, fn.no). Dette er noe Sharifa har fått kjenne på.

Sharifa kommer fra Afghanistan, er gift og har tre barn. Hun har bodd i Norge i ca. 10 år.

Når jeg kom til Norge var jeg analfabet og uten noen form for utdanning, jeg begynte fra null når jeg kom hit.

Nå er hun veldig glad for muligheten til å lære seg språket og komme seg videre med utdannelse.

– Jeg er veldig heldig som får bo her.

Sharifa synes opplæringen på Norasonde Læringssenter er veldig bra og at den allerede har hjulpet henne til å lære å lese og lære det norske språket. Muligheten for jobb i fremtiden er noe hun setter pris på. – Jeg drømmer om å bli hjelpepleier og vil bruke de neste årene til å ta utdannelse for å kunne bli dette.

Sharifa forteller om da hun var liten og bodde i Afghanistan: – Når jeg var ca. seks år gammel så ville jeg gjerne gå på skolen, men jeg fikk ikke lov. Jeg hadde en venninne som gikk på skolen, så jeg spurte henne om jeg kunne få bli med henne i all hemmelighet, selv om jeg ikke hadde bøker eller noe å skrive med. Mamma oppdaget at jeg var på skolen, og hun ble sint, men fordi jeg likte så godt å gå på skolen, så fikk jeg lov til å gå på skole i moskeen i seks måneder.

fn bærekraftsmål nr 4 omslagFokus på bærekraft

I Norasondegruppen er vi veldig opptatt av bærekraftig utvikling. Et av områdene vi har valgt ut er nr 4; God utdanning.

Norasonde Utdanning ved Læringssenteret leverer norskopplæring til minoritetsspråklige på flere nivåer. Språk er nøkkelen til arbeidsinkludering, og er en forutsetning for å få norsk statsborgerskap.

Se denne videoen med intervju av Bisrat Laine Habtegiorghis og Frode Dyrnes Houmb i forhold til hva som er viktig med utdannelse. Begge jobber som lærere ved Norasonde Læringssenter.


I forbindelse med utdanningens dag har vi laget flere korte videoer du finner på Norasonde Læringssenter sin Facebook side.

Klikk her for å følge oss på Facebook

Andre artikler

Mobil spiller av podcast

Inspirerende podkaster

Det er mye nyttig å få med seg ved å lytte til podkaster. Du kan tilegne deg ny kunnskap, få informasjon og inspirasjon på mange ulike områder.

Jesper, Vanja og Nyima foran Måsan Aktivitetssenter

Suksess med arbeidspraksis

Jesper Jørgensen (31) er i arbeidspraksis hos Skedsmo Frivilligsentral. Her holder han kurs for eldre. Det har blitt veldig populært på kort tid. Kurset hjelper de eldre, men også Jesper selv til mer mestring og struktur i hverdagen. Helst ville han hatt dette som fast jobb, men det er ikke så enkelt å få til.

Foredrag på Kafe Nitja med Tone og Vebjørn.

Kvinnedagen 2022 – I skyggen

I dag feiret vi kvinnedagen med et frokostmøte med et knippe spennende foredragsholdere som satte fokus på likeverd, frihet og like muligheter. Overskriften vi satt var «I skyggen» med referanse til kvinner i skyggen av menn. Vi har fortsatt et stykke vei før vi er helt likestilte på alle arenaer.