Samfunnskunnskaps- og statsborgerprøven

Skal du søke om permanent opphold må du ha bestått samfunnskunnskapsprøven på norsk eller eget morsmål. Hvis du skal søke statsborgerskap må du enten ha bestått statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven på norsk.

Mann som holder CV, sitter rundt bord med flere personer

Statsborgerprøven og samfunnskunnskapsprøven har samme pensum. Dette finner du på www.samfunnskunnskap.no. Norasonde Læringssenter gjennomfører samfunnskunnskap- og statsborgerprøver 1-2 ganger i måneden. Begge prøver gjennomføres digitalt i Norasonde sine lokaler. Deltakere som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap har også rett til én gratis samfunnskunnskapsprøve.  Privatister eller deltakere som må ta prøven på nytt, må betale for den selv.

Datoer for planlagte prøver blir lagt ut i påmeldingsportalen https://adaptit.enovate.no/adapt-it/PPSamf#/

 Deltakere som får opplæring ved Norasonde Læringssenter kan melde seg opp til samfunnskunnskapsprøve ved å henvende seg til skolekontoret. 

Alle privatister må melde seg opp til samfunnskunnskap- og statsborgerprøver  på https://adaptit.enovate.no/adapt-it/PPSamf#/

Mer informasjon om prøver finner du på  www.kompetansenorge.no.

Artikler

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss:
Mandag-fredag 08.00-16.00
Telefon: 64 83 66 00
E-post: post@norasonde.no

Kontaktperson:
Hilde Sunde Nilsen

E-post: skole@norasonde.no
Telefon: 918 43 729

 

Her finner du oss:

Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm

Praktisk informasjon (FAQ)

Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål:

Kan jeg få gratis norskkurs?

Det er oppholdstillatelsen din som avgjør om du har rett til gratis norskopplæring. Ta kontakt med skolekontoret på telefon 907 11 068 eller e-post skole@norasonde.no

Jeg vil begynne på norskkurs. Hva må jeg gjøre?

Du må ta kontakt med skolekontoret vårt for å avtale tid til kartleggingssamtale. I denne samtalen finner vi ut hvilken klasse som passer for deg. Hvis du har rett til gratis norskopplæring lager vi en plan for opplæringen sammen.

Når kan jeg begynne på kurs?

Som regel vil du få tilbud om skoleplass ca 14 dager etter at du har vært på kartleggingssamtale.

Jeg skal søke om permanent oppholdstillatelse og må ta samfunnskunnskapsprøve. Kan jeg ta prøven hos dere?

Ja. Vi har samfunnskunnskapsprøver og statsborgerskapsprøver nesten hver uke. Du må melde deg på i kursportalen Privatistportalen (enovate.no). Du finner mer informasjon om prøven her Øve til prøven – Kompetanse Norge.

Jeg vil ta norskprøve. Kan jeg ta prøven hos dere?

Ja. Vi gjennomfører norskprøver 4 ganger i året (mars, juni, september og november). Du må melde deg på i kursportalen Meld deg på prøven – Kompetanse Norge.

Jeg vil gå på grunnskole for voksne. Kan jeg gå på skole hos dere?

Vi har grunnskole for voksne som bor i Rælingen, Gjerdrum, Enebakk og Nittedal kommune. Hvis du bor i Nittedal må du kontakte kommunen for å søke om plass.