Realkompetanse-vurdering

Realkompetansevurdering har som formål å anerkjenne en persons kompetanse vurdert etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, uavhengig av hvor og hvordan kompetansen er tilegnet/ervervet.

Kurs på Norasonde

Realkompetansevurdering har som formål å dokumentere en persons kompetanse vurdert etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, uavhengig av hvor og hvordan kompetansen er tilegnet/ervervet. Gjennom vurderingen får den voksne dokumentert sin kompetanse uten å måtte gå veien om tradisjonelle prøveordninger. Formålet er å finne ut av hva den voksne kan og å dokumentere dette. Realkompetansevurderingen fastslår om den voksnes kompetanse er likeverdig med den kompetansen som grunnskoleopplæring gir.

Å bli realkompetansevurdert kan være aktuelt for voksne fra utlandet som vil ta videregående opplæring, men som ikke kan dokumentere tilstrekkelig grunnskoleopplæring fra hjemlandet. Det kan også være aktuelt for voksne med rett til grunnskoleopplæring som ønsker å dokumentere kompetansen sin overfor en arbeidsgiver.

Den som har rett til grunnskoleopplæring for voksne, har også rett til å bli realkompetansevurdert.
Realkompetansevurderingen brukes for å avgjøre hvilken kompetanse den voksne har og hvilken opplæring hun eller han trenger for å kunne bestå faget eller fagene.

For voksne med rett til grunnskoleopplæring er realkompetansevurderingen gratis.

Les mer om realkompetansevurdering på utdanningsdirektoratet sine nettsider eller ta kontakt med oss!

Norasonde voksenopplæring gjennomfører realkompetansevurdering for voksne bosatt i Rælingen, Enebakk eller Gjerdrum kommune.

Artikler

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss:
Mandag-fredag 09.00-15.00
Telefon: 64 83 66 00
E-post: post@norasonde.no

Kontaktperson:
Line Hodø Bredesen

E-post: skole@norasonde.no
Telefon: 908 68 825

 

Her finner du oss:

Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm