Realkompetanse-vurdering

Realkompetansevurdering har som formål å anerkjenne en persons kompetanse vurdert etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, uavhengig av hvor og hvordan kompetansen er tilegnet/ervervet.

To jenter på kurs, noterer

Realkompetansevurdering har som formål å dokumentere en persons kompetanse vurdert etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, uavhengig av hvor og hvordan kompetansen er tilegnet/ervervet. Gjennom vurderingen får den voksne dokumentert sin kompetanse uten å måtte gå veien om tradisjonelle prøveordninger. Formålet er å finne ut av hva den voksne kan og å dokumentere dette. Realkompetansevurderingen fastslår om den voksnes kompetanse er likeverdig med den kompetansen som grunnskoleopplæring gir.

Å bli realkompetansevurdert kan være aktuelt for voksne fra utlandet som vil ta videregående opplæring, men som ikke kan dokumentere tilstrekkelig grunnskoleopplæring fra hjemlandet. Det kan også være aktuelt for voksne med rett til grunnskoleopplæring som ønsker å dokumentere kompetansen sin overfor en arbeidsgiver.

Den som har rett til grunnskoleopplæring for voksne, har også rett til å bli realkompetansevurdert.
Realkompetansevurderingen brukes for å avgjøre hvilken kompetanse den voksne har og hvilken opplæring hun eller han trenger for å kunne bestå faget eller fagene.

For voksne med rett til grunnskoleopplæring er realkompetansevurderingen gratis.

Les mer om realkompetansevurdering på utdanningsdirektoratet sine nettsider eller ta kontakt med oss!

Norasonde voksenopplæring gjennomfører realkompetansevurdering for voksne bosatt i Rælingen, Enebakk eller Gjerdrum kommune.

Artikler

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss:
Mandag-fredag 08.00-16.00
Telefon: 64 83 66 00
E-post: post@norasonde.no

Kontaktperson:
Hilde Sunde Nilsen

E-post: skole@norasonde.no
Telefon: 918 43 729

 

Her finner du oss:

Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm

Praktisk informasjon (FAQ)

Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål:

Kan jeg få gratis norskkurs?

Det er oppholdstillatelsen din som avgjør om du har rett til gratis norskopplæring. Ta kontakt med skolekontoret på telefon 907 11 068 eller e-post skole@norasonde.no

Jeg vil begynne på norskkurs. Hva må jeg gjøre?

Du må ta kontakt med skolekontoret vårt for å avtale tid til kartleggingssamtale. I denne samtalen finner vi ut hvilken klasse som passer for deg. Hvis du har rett til gratis norskopplæring lager vi en plan for opplæringen sammen.

Når kan jeg begynne på kurs?

Som regel vil du få tilbud om skoleplass ca 14 dager etter at du har vært på kartleggingssamtale.

Jeg skal søke om permanent oppholdstillatelse og må ta samfunnskunnskapsprøve. Kan jeg ta prøven hos dere?

Ja. Vi har samfunnskunnskapsprøver og statsborgerskapsprøver nesten hver uke. Du må melde deg på i kursportalen Privatistportalen (enovate.no). Du finner mer informasjon om prøven her Øve til prøven – Kompetanse Norge.

Jeg vil ta norskprøve. Kan jeg ta prøven hos dere?

Ja. Vi gjennomfører norskprøver 4 ganger i året (mars, juni, september og november). Du må melde deg på i kursportalen Meld deg på prøven – Kompetanse Norge.

Jeg vil gå på grunnskole for voksne. Kan jeg gå på skole hos dere?

Vi har grunnskole for voksne som bor i Rælingen, Gjerdrum, Enebakk og Nittedal kommune. Hvis du bor i Nittedal må du kontakte kommunen for å søke om plass.