Norskopplæring

Velkommen til norskopplæring for innvandrere fra Rælingen, Enebakk og Gjerdrum. Undervisningen foregår på dagtid i Norasonde sine lokaler i Lillestrøm.

Gruppebilde, 5 personer som smiler til kamera

Vi har klasser på fire nivåer – alfabetiseringsnivå, A1, A2 og B1/B2. Noen innvandrere har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Disse får undervisningen gratis. Andre må betale for opplæringen. Det er oppholdstillatelsen din som bestemmer om du har rett og plikt til gratis opplæring i norsk- og samfunnskunnskap. Hvis du har plikt til slik opplæring må du betale selv. Du kan lese mer om regelverk og rettigheter til opplæring i norsk og samfunnskunnskap på IMDi sine sider her.

Skal du søke plass på norskopplæring?

For å søke skoleplass, eller for mer informasjon om opplæring, ta kontakt med skolekontoret på skole@norasonde.no eller ring 907 11 068.

Dokumentasjon du må ha med når du skal søke skoleplass:
• Søknad om skoleplass
• Dokumentasjon på oppholdstillatelsen: pass/oppholdskort/registreringsbevis eller brev fra politiet/UDI
• Legitimasjon med bilde
• DUF-nummer eller fødselsnummer
• Eventuell dokumentasjon fra tidligere norskkurs
• Hvis du nettopp har flyttet til Rælingen/Gjerdrum/Enebakk, tar du med bostedsattest fra Folkeregisteret

Norskprøve

Norskprøven er en nasjonal prøve som arrangeres fire ganger i året i hele Norge. Prøven består av fire delprøver; leseprøve, lytteprøve, skriftlig framstilling og muntlig prøve. Du kan melde deg opp i en eller flere delprøver. All informasjon om norskprøven (påmelding, gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver) finner du her. Deltakere som får opplæring ved Norasonde Læringssenter kan melde seg opp til avsluttende norskprøve ved å henvende seg til skolekontoret.
Alle privatister må melde seg opp til norskprøven via kompetansenorge.no.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss:
Mandag-fredag 08.00-16.00
Telefon: 64 83 66 00
E-post: post@norasonde.no

Kontaktperson:
Cathrine Kolstad

E-post: skole@norasonde.no
Telefon: 476 19 118

 

Her finner du oss:

Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm

Praktisk informasjon (FAQ)

Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål:

Kan jeg få gratis norskkurs?

Det er oppholdstillatelsen din som avgjør om du har rett til gratis norskopplæring. Ta kontakt med skolekontoret på telefon 907 11 068 eller e-post skole@norasonde.no

Jeg vil begynne på norskkurs. Hva må jeg gjøre?

Du må ta kontakt med skolekontoret vårt for å avtale tid til kartleggingssamtale. I denne samtalen finner vi ut hvilken klasse som passer for deg. Hvis du har rett til gratis norskopplæring lager vi en plan for opplæringen sammen.

Når kan jeg begynne på kurs?

Som regel vil du få tilbud om skoleplass ca 14 dager etter at du har vært på kartleggingssamtale.

Jeg skal søke om permanent oppholdstillatelse og må ta samfunnskunnskapsprøve. Kan jeg ta prøven hos dere?

Ja. Vi har samfunnskunnskapsprøver og statsborgerskapsprøver nesten hver uke. Du må melde deg på i kursportalen Privatistportalen (enovate.no). Du finner mer informasjon om prøven her Øve til prøven – Kompetanse Norge.

Jeg vil ta norskprøve. Kan jeg ta prøven hos dere?

Ja. Vi gjennomfører norskprøver 4 ganger i året (mars, juni, september og november). Du må melde deg på i kursportalen Meld deg på prøven – Kompetanse Norge.

Jeg vil gå på grunnskole for voksne. Kan jeg gå på skole hos dere?

Vi har grunnskole for voksne som bor i Rælingen, Gjerdrum, Enebakk og Nittedal kommune. Hvis du bor i Nittedal må du kontakte kommunen for å søke om plass.