Tilgjengelighetserklæring

 

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettsiden vår. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vår nettside skal

  • være inkluderende for alle, uansett funksjonsnedsettelse
  • tilfredsstille AA-krav og etterstrebe AAA-krav i WCAG 2.0
  • kommunisere klart og forståelig
  • sikre god universell utforming
  • ha kontinuerlig fokus på å rette opp WCAG-feil.
 

Hjelp oss til å bli bedre

Vi setter pris på at du sier ifra hvis det er noe vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming.
Dersom du oppdager feil eller mangler i forhold til vår nettside send oss en e-post: pia.andersen@norasonde.no