Åpenhet skaper stolthet

27 oktober 2021 | Av:

Arcus er en viktig samfunnsaktør som har fokus på arbeidsinkludering i sin rekruttering av nye ansatte. «Kari» gikk fra å være en deltaker i Arbeidsforberedende Trening (AFT) og rett inn i ordinær jobb hos Arcus.

 

Tonje Wist
Tonje Wist, HR-manager i Arcus. Foto: Arcus

Tospannet Tonje Wist og Lisbeth Johansen, henholdsvis tapperisjef og HR-manager, hos Arcus deler rundhåndet med oss av sine erfaringer når det gjelder hvordan de arbeider med arbeidsinkludering. Hull i kandidaters CV skremmer ikke disse to når de rekrutterer. De leter alltid etter gode ressurser til ulikt arbeid, og er ikke redd for om det må gjøres noen tilpasninger. De vurderer på lik linje med alle andre rekrutteringsprosesser kandidatens kvaliteter, egenskaper og erfaring. De foretar 3 intervjuer inkludert personlighetstest, for å bli bedre kjent, og for å være mer sikker på å treffe riktig kandidat. «Vi har ofte kontakt med arbeidsmarkedstiltak, som Norasondegruppen, og NAV i rekrutteringsøyemed, både faste ansettelser og mulige hospiteringsplasser», sier Tonje. Hun forteller videre at Arcus er avhengige av ledere som er åpne og inkluderende, hvor hun trekker frem tapperisjef Lisbeth, som et godt eksempel. Lisbeth forteller at «Kari» gikk fra å være arbeidsledig igjennom en helt vanlig rekrutteringsprosess som alle andre, og nådde målet med en fast ansettelse.

Lisbeth Johansen, Tapperisjef i Arcus. Foto: Arcus

Suksess

Suksessformelen mener de er lederens holdning og tilrettelegging, samt en god jobbmatch. Raushet og åpenhet er også med i denne formelen. Hos Arcus er det lov å prøve, men også å feile. Med sin innovative holdning og nysgjerrighet åpner de opp for mangfold, til stor glede for den enkelte det gjelder, men også som sin del av et viktig samfunnsansvar og strategi.

De positive ringvirkningene slutter ikke her. Som de begge sier i kor: «Synlig arbeidsinkludering fører til stolthet innad i teamene. Og veldig mange ansatte kan relatere seg til mennesker med ulike utfordringer som kommer inn på arbeidsplassen, da mange kjenner andre i liknende situasjoner. Kulturen vinner og det oppleves som en ekstra verdi.»

Andre artikler

Nystartet tjeneste ga Øystein og Abdi jobb

Øystein Ringsby og Abdi Ahmed gjør nå stort sett ting de egentlig ikke kunne – og stortrives med det.

Hvordan gjøre et godt jobbintervju

Blir du innkalt til et intervju er du allerede vurdert som kvalifisert for jobben. Nå skal du overbevise arbeidsgiver om at du er den rette kandidaten og at du vil passe inn i arbeidsmiljøet. Det er viktig at du forbereder deg svært godt.

Hvordan skrive en god CV

Nå du søker en stilling må du skreddersy CV-en til aktuell stilling og arbeidsgiver. Det er spesielt viktig at dine nøkkelkvalifikasjoner matcher det arbeidsgiver er på jakt etter.