Suksess med arbeidspraksis

11 mars 2022 | Av:

Jesper Jørgensen (31) er i arbeidspraksis hos Skedsmo Frivilligsentral. Her holder han kurs for eldre. Det har blitt veldig populært på kort tid. Kurset hjelper de eldre, men også Jesper selv til mer mestring og struktur i hverdagen. Helst ville han hatt dette som fast jobb, men det er ikke så enkelt å få til.

Lokalt tilbud

Skedsmo Frivilligsentral samarbeider med ulike offentlige og frivillige organisasjoner. I tillegg til frivillige enkeltpersoner for å hjelpe de som trenger det. Det kan være alt fra å strø for noen når det er glatt ute, handle mat eller til å følge noen på sykehuset. De har også frivillige som drifter aktiviteter slik at alle skal kunne ha et sted å gå til.

Vanja Sortnes, daglig leder og fagleder på Skedsmo Frivilligsentral sier:

– Dette er verdens beste jobb. Vår viktigste oppgave er å skape gode hverdager for folk. Hos oss er det mest rettet mot eldre, ikke fordi det skal være sånn, det har bare blitt sånn. Vi skaper gode møteplasser, og koordinerer frivillighet. Folk melder seg som frivillige, og vi som vet hvor behovet er, sluser det ut der det trengs. Vi er også en oppdragsgiver for folk som trenger arbeidspraksis av ulike former for å komme seg videre i livet.

Populært kurs for eldre

Arbeidspraksisen har Jesper Jørgensen hatt internt på Frivilligsentralen siden 1. november 2021.

Kurset holdes i Skedsmo Frivilligsentral sine lokaler på Måsan aktivitetssenter i Lillestrøm, og går ut på å lære eldre om data og teknologi. Deltakerne kan ta med seg egen pc, nettbrett eller mobil og få hjelp til å lære det de måtte ha lyst til innen teknologi, en-til-en.

– Det at Jesper kom inn her, og at han også bidrar til å gi et tilbud som andre kan ha glede av, ser vi bare på som et stort pluss. Kurset er gratis, det varer i en og en halv time og gjennomføres to ganger i uken. Derfor var vi litt forsiktige med å gå ut med tilbudet først, i frykt for at folk bare ville strømme på, men nå har det forplanta seg litt. Vi har måtte informere om at deltakerne kan være med maks to ganger hver. Tilbudet er populært og tilbakemeldingene er kjempefine, sier daglig leder, Vanja. Kursholder Jesper er en mann med gode pedagogiske evner.

I en verden hvor vi er blitt mer teknologiske avhengige, opplever mange eldre å falle litt utenfor De har naturligvis ikke vokst opp med data, slik som de yngre generasjoner og har dermed større behov for hjelp. Jesper er tålmodig av natur, og han synes det er gøy å lære bort datakunnskaper. Han har drevet med data og spill i drøyt 20 år, og sier han også har vært innom streaming, media og tilhørende områder som lyd, design, internettlover med mer. Derfor passer dette kurset godt og de eldre er storfornøyde med kurset han holder. Det er til og med ventelister for å melde seg på.

Blitt tryggere etter kurset

Jesper snakker også om viktigheten av å lære de eldre akkurat det de selv vil lære på kurset:

– De fleste lurer på hvordan man bruker internett, e-post og Word, men noen trenger også å lære at data er et verktøy som skal hjelpe deg til det du vil. Jeg vil undervise i det deltakerne vil, uansett hva det er innen data og teknologi. Om de vil bruke PC ’n til å se på kattevideoer, så skal jeg lære dem å finne de beste!

 

 

Jesper i arbeidspraksis som hjelper eldre par med pc
Jesper i arbeidspraksis som hjelper et eldre ektepar med bruk av sin egen datamaskin.

Om etterspørselen og populariteten av kurset, sier Vanja:

– Vi vet at det er behov for datakurs for eldre. Folk kommer hit utenfra, hvem som helst kan komme, vi sier ikke at «hvis du ikke er over 35 år, så kan du ikke komme», men informasjon om ting som skjer her sendes fortrinnsvis til pensjonistforeninger. Det at folk måtte sette seg på ventelister for å være med på kurset, det ser vi på som et luksusproblem.

Folk har til og med tatt kontakt utenfor, og spurt om Jesper kan komme og holde kurs for deres forening. Ryktet går, og det er positivt.

Praksisplass som springbrett til jobb

Norasondegruppen i Lillestrøm er en arbeids- og inkluderingsbedrift. Her har Jesper fått karriereveiledning av sin veileder, Nyima Cham. Det var gjennom henne at Jesper kom inn på Frivilligsentralen.

– Gjennom samtaler med Nyima har Jesper funnet ut hva han liker å gjøre og hva han kan tenke seg. Vi var først innom IT-support fordi han liker data, sier Nyima, men så nevnte Jesper at han liker å hjelpe folk, og vi kom da inn på tanken om frivillighet. Jeg hadde hørt om Skedsmo Frivilligsentral, så jeg googla litt og fant ut at de tidligere hadde hatt tilbud om datakurs. Jesper sa «hvorfor ikke prøve?». Deretter tok vi kontakt med frivilligsentralen, som var åpne for å ta han inn på arbeidspraksis.

Jesper sier at å få ha noe å gjøre har vært kjempegodt for han, det har hjulpet ham til å føle seg nyttig. Jeg er selvlært, har ikke noe «på papiret» innen data. Men jeg har fordypet meg mer i det enn de aller fleste. I løpet av én dag, kan jeg bruke mellom 8 og 18 timer på data.

– Hvis jeg kunne jobbet videre med dette her og utvikla det, så hadde det vært kjempeflott, sier han.

Føler seg nyttig, tross redusert kapasitet

Jesper ble i voksen alder rammet av en kronisk sykdom som gjør at han i perioder har redusert arbeidskapasitet. Dette var uforenlig med jobb i bransjen han har elleve års erfaring fra og han måtte derfor slutte.

– Jeg fikk en akutt svimmelhet, som senere har blitt konstatert som kronisk sykdom. Det er noe jeg må leve med, men det fører til både mental og fysisk utmattelse, og reduserer min kapasitet. Jeg jobbet med lagerarbeid, logistikk, truck ol, men kunne ikke gjøre dette lenger. Det er få arbeidsgivere som vil ha en arbeider som man ikke helt vet når kan prestere som forventet, sier Jesper.

Arbeidspraksisen han har nå har derimot fungert veldig bra for Jesper.

– Å holde kurset har hjulpet meg veldig i hverdagen til å bli bedre på å håndtere svimmelheten og få en høyere terskel.

På spørsmål om Jesper anbefaler slike tiltak for andre i liknende situasjoner, svarer han:

– Ja, det er godt å føle seg til nytte for noe, komme seg ut og kanskje få til mer enn det man trodde man kunne.

Veileder, Nyima sier hun valgte dette yrket akkurat av denne grunn, for å vise at alle kan gjøre noe og finne muligheter. Det gir henne glede å se at Jesper lykkes. Hun roser Jesper for å være åpen om sine utfordringer og at han er motivert for å prøve noe nytt for å komme i jobb. Det gir Nyima motivasjon selv også.

– Alle kan få til noe, man må bare finne sin egen vei, sier hun. Det de utforsker nå å finne en arbeidsgiver som har bruk for Jesper og hans kompetanse og som kan tilby noe tilrettelegging og fleksibilitet.

Ønske om jobb i fremtiden

Behovet og etterspørselen for liknende kurs som Jesper holder, er ikke til å diskutere, det er der. Jesper mener at IT-bransjen i dag ikke er lagt opp på rett måte for å holde slike kurs for eldre. Kurs og veiledningen koster for mye, slik at terskelen for å melde seg på eller stille spørsmål blir alt for høy.

– Dette burde vært en jobb, men vi har et begrenset budsjett. Vi har ikke midler til å gjøre dette til en lønnet jobb, sier Vanja, daglig leder, om det etterspurte kurset.

Vanja legger til at de vil gjerne stille opp og hjelpe Jesper videre. Hun stiller opp som referanse og skriver attest på den gode jobben han har gjort hos dem.

Jesper har funnet ut at han skulle ønske han kunne hatt noe liknende som jobb, men legger til slutt til:

– Om aktivitetssenteret vil beholde meg etter arbeidspraksis, så vil jeg gjerne fortsette med dette tilbudet. Det har gitt meg mye, og jeg ser at min innsats har vært givende og lærerikt for de eldre også.

Norasonde støtter Jesper videre med å se etter ordinær, lønnet jobb. De oppfordrer nå andre arbeidsgivere til å ansette folk i reduserte stillinger for å få inn dyktige arbeidstakere. Samtidig bidra til arbeidsinkludering.

Les mer om vårt tilrettelagt arbeid her. 

Andre artikler

Mobil spiller av podcast

Inspirerende podkaster

Det er mye nyttig å få med seg ved å lytte til podkaster. Du kan tilegne deg ny kunnskap, få informasjon og inspirasjon på mange ulike områder.

Foredrag på Kafe Nitja med Tone og Vebjørn.

Kvinnedagen 2022 – I skyggen

I dag feiret vi kvinnedagen med et frokostmøte med et knippe spennende foredragsholdere som satte fokus på likeverd, frihet og like muligheter. Overskriften vi satt var «I skyggen» med referanse til kvinner i skyggen av menn. Vi har fortsatt et stykke vei før vi er helt likestilte på alle arenaer.

Portrettbilde av Sharifa.

Fra analfabet til grunnskoleutdanning

24. januar er den internasjonale dagen for utdanning. Utdanning er en menneskerett, men allikevel sa FN i 2020 at det er ca. 265 millioner barn og unge som står uten mulighet til å begynne på eller fullføre skolen. Pandemien har muligens gjort dette tallet enda høyere.