-Sommerskolen 2018 lærte meg hva som kreves ute i jobb!

-Sommerskolen 2018 lærte meg hva som kreves ute i jobb!

Norasonde Læringssenter har i juli/august gjennomført sommerskole på oppdrag for Skedsmo kommune. Sommerskolen er et tilbud til kommunens deltakere på Introduksjonsprogrammet - og i år var det hele 80 elever som var med. Møt Cynthia - opprinnelig fra Nigeria, nå ivrig elev på sommerskolen.

-På Norasonde sin sommerskole har jeg lært om hva som forventes av oss når vi begynner å jobbe, sier Cynthia. Hun er en av 80 elever i alderen 18-55 år som i sommer gått på Norasonde Læringssenter sin 3 uker lange sommerskole. Norasonde har holdt sommerskole etter oppdrag fra Skedsmo kommune, og elevene på sommerskolen er til daglig deltakere på kommunens Introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud for flyktninger og familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering. Programmet strekker seg normalt over 2 år.

På årets sommerskole har Cynthia og de andre deltakerne arbeidet med læringsaktiviteter for å fremme et realistisk bilde av norsk arbeidsliv med utgangspunkt i 3 bransjer: Service, helse og logistikk, samferdsel og bygg. I tillegg skulle undervisningen bidra til å utvikle kommunikasjon- og språkferdigheter, digitale ferdigheter, forståelse for prosjektarbeid, samt kreativ og analytisk kompetanse. Undervisningen var tilpasset til ulike gruppenes språknivå for å sikre aktiv deltakelse og et optimalt utbytte.

I tillegg til klasseromsundervisning, har sommerskolen vært på besøk ute hos flere aktuelle bedrifter som for eksempel Ahus. Dette for at elevene skulle få et helt realistisk bilde av arbeidslivet – og selv oppleve hva som skjer ute på forskjellige arbeidsplasser og hvilke yrker og oppgaver som finnes på den enkelte arbeidsplass.

-Sommerskolen har gitt mersmak, sier Cynthia. – Jeg har lært mye på sommerskolen hos Norasonde og dette er et viktig tilbud for flyktninger. Jeg lærte om hva jeg kan jobbe med, hvordan man kan finne en jobb og få et godt liv i Norge, forteller hun. Cynthia som opprinnelig kommer fra Nigeria, kom til Norge i 2016. Hennes vei videre er klar. -Jeg vil gå mer skole, deretter studere og så håper jeg at det gir meg en jobb i fremtiden!