Personvernerklæring

Personvernerklæring

Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger Norasondegruppen behandler og hva vi gjør med disse.

1.    Dine rettigheter

Hos Datatilsynet på https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/ er dine rettigheter utfyllende forklart. Hvis du er hos oss som kursdeltaker fra NAV, eller i norskopplæring via en kommune må du henvende deg dit for å utøve dine rettigheter siden vi er databehandler og ikke behandlingsansvarlig for disse områdene.

 • Innsyn i egne opplysninger:
  Du kan be om kopi av alle opplysninger vi behandler om deg
 • Korrigering av personopplysninger:
  Du kan be om å få rettet eller supplert opplysninger som er gale eller misvisende.
 • Sletting av personopplysninger:
  Under gitte forutsetninger kan du be oss slette opplysninger vi har om deg
 • Begrense behandling av personopplysninger:
  Du kan be oss begrense behandlingen av opplysninger vi har om deg.
 • Klage på vår behandling av personopplysninger
  Hvis du mener vi ikke overholder reglene eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter så kan du henvende deg til vårt personvernombud på
  epost: personvernombud@norasondegruppen.no
  mobil: 91 11 30 26
  eller sende brev til
  Personvernombud
  Postboks 3030
  2028 Lillestrøm

2.    Nettsider

Vi benytter Google Analytics for å spore bruk av våre nettsider slik at vi vet hvordan de blir brukt og kan tilpasse disse.

3.    Kursdeltakere fra NAV

Her er vi databehandler, mens NAV er behandlingsansvarlig. På https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/personvern-i-arbeids-og-velferdsetaten finner du NAV sin personvernerklæring, og annen informasjon rundt personvern i NAV.

Alle opplysninger vi behandler på vegne av NAV er rettighetsstyrt slik at det kun er de instruktørene du har kontakt med og administrator som kan se opplysninger om deg.

Ønsker du mer informasjon om opplysningene vi behandler om deg må henvendelsene gå via NAV, hvis din kontaktperson i NAV ikke kan hjelpe deg kan du henvende deg personvernombudet hos NAV. Kontaktinfo finner du via linken over. Hvis du henvender deg til oss vil vi videresende henvendelsen til personvernombudet hos NAV.

Aktivitet i Office 365 blir logget, og kan bli brukt i feilsøking og i samarbeid med personvernombud ved mistanke om ureglementert aktivitet i systemet.

4.    Elever på Læringssenteret (norskkurs)

For denne gruppen er vi databehandler for din hjemkommune.

Henvendelser til oss vil bli videresendt til den kommunen du kommer fra.

Aktivitet i Office 365 blir logget, og kan bli brukt i feilsøking og i samarbeid med personvernombud ved mistanke om ureglementert aktivitet i systemet.

5.    HR Byrået

Data som oppgis i forbindelse med registrering i våre systemer kan sees, redigeres og slettes av bruker selv eller så lagres disse så lenge det ikke bes om at de blir slettet.

Har du hatt jobb via oss vil data i forbindelse med lønn og lignende bli oppbevart så lenge du har et ansettelsesforhold.

6.    Leverandører, kunder og samarbeidspartnere

Vi lagrer informasjon om kommunikasjon som kan ha interesse for flere enn de involverte i vårt CRM system slik at vi ved bytte av ansatte kan følge opp avtaler og kontakter på en best mulig måte.

7.    Ansatte og jobbsøkere

For jobbsøkere beholdes søknadene inntil 12 måneder etter at stilling er besatt. For kandidater som er interessante for andre senere stillinger eller åpne søknader beholdes søknadene i avtalt periode med jobbsøker.

Norasondegruppen behandler opplysninger som trengs i forbindelse med ansettelsesforholdet. For eksempel data for lønn, ferie og permisjoner, timelister og fagforeningstilhørighet. Utfyllende informasjon finner du i personalhåndboka.

De fleste av våre IT systemer har logging av aktivitet på forskjellig nivå, disse dataene kan bli brukt til feilsøking, eller for å finne ut av hvem som har gjort endringer.

Proplan har omfattende logging av aktivitet, som kan bli gjennomgått ved mistanke om forsøk på uautorisert tilgang til registrerte personer.

Elektronisk adgangskontroll loggfører åpning av dører/heiser.