Personopplysninger

Hos Datatilsynet er dine rettigheter utfyllende forklart. Hvis du er hos oss som kursdeltaker fra NAV, eller i norskopplæring via en kommune må du henvende deg dit for å utøve dine rettigheter siden vi er databehandler og ikke behandlingsansvarlig for disse områdene.

Personvern informasjon på pc.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om kopi av alle opplysninger vi behandler om deg

Korrigering av personopplysninger:
Du kan be om å få rettet eller supplert opplysninger som er gale eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

Under gitte forutsetninger kan du be oss slette opplysninger vi har om deg

Begrense behandling av personopplysninger

Du kan be oss begrense behandlingen av opplysninger vi har om deg.

Klage på vår behandling av personopplysninger

Hvis du mener vi ikke overholder reglene eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter så kan du henvende deg til vårt personvernombud på

e-post:
personvernombud@norasondegruppen.no

mobil: 91 11 30 26,

eller sende brev til:
Personvernombud
Postboks 3030
2028 Lillestrøm

Kursdeltakere fra NAV

Her er vi databehandler, mens NAV er behandlingsansvarlig. Hos NAV finner du NAV sin personvernerklæring, og annen informasjon rundt personvern i NAV.

Alle opplysninger vi behandler på vegne av NAV er rettighetsstyrt slik at det kun er de instruktørene du har kontakt med og administrator som kan se opplysninger om deg.

Ønsker du mer informasjon om opplysningene vi behandler om deg må henvendelsene gå via NAV, hvis din kontaktperson i NAV ikke kan hjelpe deg kan du henvende deg personvernombudet hos NAV. Kontaktinfo finner du via linken over. Hvis du henvender deg til oss vil vi videresende henvendelsen til personvernombudet hos NAV.

Aktivitet i Office 365 blir logget, og kan bli brukt i feilsøking og i samarbeid med personvernombud ved mistanke om ureglementert aktivitet i systemet.

Elever på Læringssenteret

For denne gruppen er vi databehandler for din hjemkommune.
Henvendelser til oss vil bli videresendt til den kommunen du kommer fra.

Aktivitet i Office 365 blir logget, og kan bli brukt i feilsøking og i samarbeid med personvernombud ved mistanke om ureglementert aktivitet i systemet.

Leverandører, kunder og samarbeidspartnere

Vi lagrer informasjon om kommunikasjon som kan ha interesse for flere enn de involverte i vårt CRM system slik at vi ved bytte av ansatte kan følge opp avtaler og kontakter på en best mulig måte.

Ansatte og jobbsøkere

For jobbsøkere beholdes søknadene inntil 12 måneder etter at stilling er besatt. For kandidater som er interessante for andre senere stillinger eller åpne søknader beholdes søknadene i avtalt periode med jobbsøker.

Norasondegruppen behandler opplysninger som trengs i forbindelse med ansettelsesforholdet. For eksempel data for lønn, ferie og permisjoner, timelister og fagforeningstilhørighet. Utfyllende informasjon finner du i personalhåndboka.

De fleste av våre IT systemer har logging av aktivitet på forskjellig nivå, disse dataene kan bli brukt til feilsøking, eller for å finne ut av hvem som har gjort endringer.

Proplan har omfattende logging av aktivitet, som kan bli gjennomgått ved mistanke om forsøk på uautorisert tilgang til registrerte personer.

Elektronisk adgangskontroll loggfører åpning av dører/heiser.