Oppdrag med muligheter hos Norasonde HRbyrået

Oppdrag med muligheter hos Norasonde HRbyrået

Det finnes mange muligheter i Norasondegruppen, og for mange er veien ut i arbeidslivet kort. Gjennom Norasonde HRbyrået får våre kandidater muligheter for betalte oppdrag med tett oppfølging, som ofte kan resultere i fast jobb.

I februar var Tim 23 år arbeidsledig, siden 2014 har han kun hatt mange og korte arbeidsforhold. Han hadde erfaring fra ulike bransjer, alle rollene var knyttet til service. Av de bransjene han hadde vært innom så var det spesielt fraktbransjen han hadde trivdes best i. Tim var klar for å finne stabilitet og en jobb han kunne trives i. I intervjuet la også Tim vekt på at gode kollegaer var viktig, hvor alle hadde felles mål om å få arbeidsoppgavene unna. Vi tok kontakt med JetPak for å høre om Tim kunne være en aktuell kandidat for de i sommer, men da Tim manglet truckførerbevis og førerkort på bil så ble dette ikke aktuelt. Kunne det finnes andre muligheter, hva kunne NAV bidra med? Etter en samtale med NAV Ullensaker så kunne de være med på ulike løsninger som kunne bidra til at Tim kunne få en mulighet til lønnet arbeid. Ny runde med JetPak ble gjort og intervjuer ble gjennomført hos kunde og hvor vi fikk til en løsning med mulighet for fast ansettelse. Første del av avtalen var at Tim skulle være i en praksisperiode med oppfølging fra NAV og Norasonde HRbyrået samt gjennomføre truckførerkurs, andre del skulle han leies ut via Norasonde HRbyrået i betalende oppdrag slik at han får mulighet til å gjennomføre sertifikatet på bil da det er et krav . 1. mai startet Tim opp i betalende oppdrag via Norasonde HRbyrået, hvor første del av avtalen er gjennomført. Vi har hatt en tett dialog med JetPak under hele perioden, hvor de er strålende fornøyd med Tim -han utfører og er veldig ansvarsbevisst, samt at han den personlig profilen som JetPak ønsker. På bedriftsbesøk i dag er Tim takknemlig for den hjelpen han har fått, han trives svært godt med arbeidsoppgavene samt at han også er i en bransjen han trives i og hvor kan se karrieremuligheter. Tim starter nå med å gjenoppta kjøretimer på bil slik at han kan få fullført dette innen 1. august hvor han da er lovet fast ansettelse hos JetPak.