Visjon og verdier  

Norasondegruppens visjon og styrende verdier.

Norasondegruppens visjon:
Sammen skaper vi verdier og former fremtiden.
Vår visjon handler ikke bare om noe vi skal bli en gang, men hva vi allerede gjør hver eneste dag.

Norasondegruppens verdier:
For å hjelpe oss med å nå målet vårt har vi tre verdier som er styrende for hvordan vi jobber og opptrer internt og eksternt:

Motiverende
Du skal oppleve at vi er engasjerte, inspirerende og positive

Pålitelig
Du skal oppleve at vi er til å stole på, kompetente og reale

Synlig
Du skal oppleve at vi er offensive, innovative og til stede