Styret

Norasondegruppen har et engasjert og kompetent styre. Styret er aksjonærvalgt.

Trond O. Rangnes
Styreleder
Aksjonærvalgt
Marit Heiberg
Styremedlem
Aksjonærvalgt
Trine Nordstrøm
Nestleder
Aksjonærvalgt
Frank Sagvik
Styremedlem
Aksjonærvalgt
Ola Løberg
Styremedlem
Aksjonærvalgt
Einar Madsen
Styremedlem
Valgt av de ansatte
Anders Martinsen Haug
Styremedlem
Valgt av de ansatte
Peter Korsmo
Vara-styremedlem
Valgt av de ansatte