Sertifiseringer

Norasondegruppen AS har et gjennomgående fokus på kvalitet i alle våre leveranser.

TQM – Digitalt styringssystem for kvalitet
Norasondegruppen ønsker å levere tjenester av høy kvalitet på alle nivåer. Norasondegruppen har et styringssystemet for Kvalitet, HMS og Miljø med et velfungerende og tilgjengelig klagebehandlingssystem for å registrere og håndtere klager. Systemet hjelper også til å sikre rettighetene til deltakerne fra NAV og forbedre tjenesteleveransen.

EQUASS – Kvalitetssikring av tjenester
For å sikre vår tjenesteleveranse til NAV og andre samarbeidspartnere har vi valgt EQUASS som vårt system for kvalitetssikring av velferdstjenester.
EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Systemet gir oss anledning til å kontrollere, sikre og forbedre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. EQUASS baserer seg på 10 kvalitetsprinsipper: Lederskap, Ansatte, Rettigheter, Etikk, Partnerskap, Deltakelse, Individfokus, Helhetstanke, Resultatfokus, Kontinuerlig forbedring. Norasondegruppen hadde primo desember 2017 sin 5. EQUASS revisjon med meget gode resultater.

Last ned eQuass sertifikat

ISO 14001:2015(Miljø) og ISO 9001:2015(Kvalitet)
Norasondegruppen med datterselskaper er sertifisert i henhold til ISO 14001 og Norasonde Industri og Sport AS med avdelingene for salg og produksjon av elektro og mekaniske løsninger er i tillegg sertifiserte i henhold til ISO 9001:2015.

Last ned ISO sertifikat