Sertifiseringer

Norasondegruppen AS har et gjennomgående fokus på kvalitet i alle våre leveranser.

eQuass – Kvalitetssikring av tjenester
For å sikre vår tjenesteleveranse til NAV har vi valgt EQUASS som vårt kvalitetssikringssystem.
EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Systemet gir oss anledning til å kontrollere, sikre og forbedre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. EQUASS baserer seg på 10 kvalitetsprinsipper: Lederskap, Ansatte, Rettigheter, Etikk, Partnerskap, Deltakelse, Individfokus, Helhetstanke, Resultatfokus, Kontinuerlig forbedring. Norasondegruppen hadde primo desember 2017 sin 5. EQUASS revisjon med meget gode resultater.

TQM – Digitalt styringssystem for kvalitet
Norasondegruppen ønsker å levere tjenester av høy kvalitet på alle nivåer. Norasondegruppen har et fungerende og tilgjengelig klagebehandlingssystem for å registrere og håndtere klager. Systemet hjelper til å sikre rettighetene til deltakerne fra NAV og forbedre tjenesteleveransen.

Last ned eQuass sertifikat

ISO 9001:2015
Våre avdelinger for salg og produksjon av elektro og mekaniske løsninger er sertifiserte i henhold til ISO NS-EN ISO 9001:2015.

Last ned sertifikat.