Ledelsen

Bodil Løkken Bendiksen 
Adm. direktør
Norasondegruppen bodil.lokken.bendiksen@norasonde.no
+47 918 82 904
Nan Torill Halseth Magnesholen
Leder Norasonde Arbeidsinkludering
nan.torill.halseth.magnesholen@norasonde.no
+47 950 72 493
Anne Ragnhild Breiby
Leder fag og kommunikasjon
anne.breiby@norasonde.no
+47 992 60 950
Håvard Johansen 
Økonomisjef
 Jørn Tagge
Leder Norasonde Kurs
jorn.tagge@norasonde.no
+47 993 76 455
Bjørn M. Haug
Controller/Avdelingsleder Sørumsand
bjorn.haug@norasonde.no
+47 950 88 058
Carmen B. Bernal
Leder Norasonde Læringssenter
carmen.bernal@norasonde.no
+47 922 63 256
Toril Torre Hogseth 
HR-ansvarlig
toril.torre.hogseth@norasonde.no
+47 924 14 395