Norasonde i tiden

Norasondes historie

Norasonde ble opprettet i 1960 som en produksjonsbedrift for romteknologi på Hasle i Oslo, og det første som ble produsert var en værsonde i samarbeid med Meteorologisk Institutt. Denne het NOrsk RAdioSONDE, og det var dette som ga navnet til bedriften. Den kalde krigen gjorde at avansert teknologi og produksjon måtte beskyttes fra spionasje. Norasonde ansatte mennesker med funksjonsnedsettelser som kunne utføre enklere oppgaver. Etter hvert som behovet for plass ble større, flyttet bedriften til Skedsmokorset i 1973. 

Siden den tid har veldig mye endret seg både for oss som organisasjon og innenfor fagfeltet arbeidsinkludering. Norasonde er i dag en stor og viktig aktør som har fokus på å bringe folk videre. Vi er opptatt av å se ressursene i den enkelte og at alle skal få muligheten til å bidra i samfunnet. I dag holder vi til sentralt i Lillestrøm.

Norasondes formål

Selskapet har til formål å drive kompetanseutvikling, opplæring og kvalifisering gjennom målrettet og metodisk veiledning. Vi skal styrke den enkeltes mulighet i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk kunnskap og kompetanse.

Norasonde utvikler mange ulike og unike tilbud til mennesker utenfor arbeidslivet i vår region. Som en av de første ideelle sosiale entreprenørene i Norge har vi bidratt til at mange mennesker har kommet seg videre i livet.

Første_oppskyting_værballong

Vår visjon

Sammen skaper vi verdier og former fremtiden

Våre verdier

Motiverende

Du skal oppleve at vi er engasjerte, inspirerende og positive.

Pålitelig

Du skal oppleve at vi er til å stole på, kompetente, og reale.

Synlig

Du skal oppleve at vi er offensive, innovative, og til stede.

Modig

Du skal oppleve at vi tør å utfordre oss selv.

Styret i Norasondegruppen

Trond Olav Ragnes

Styreleder

Marit Heiberg

Styremedlem

Synnøve Bjørke

Nestleder

Espen Westgaard

Styremedlem

Johnny Skjærvø

Styremedlem - valgt ansatt

Ann-Kristin Fredriksson

Styremedlem - valgt ansatt

Våre eiere

Norasondegruppen AS er eid av Viken fylkeskommune, Lillestrøm kommune, Lørenskog kommune, Nittedal kommune, Rælingen kommune, Gjerdrum kommune, Aurskog-Høland kommune og Norsk Folkehjelp.

Norasonde har vedtektsfestet forbud mot uttak av overskudd, og på den måten er alle våre verdier sikret til det beste for samfunnet og eiere.

 

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune emblem

Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommunevåpen

Lørenskog kommune

Lørenskog kommunevåpen

Nittedal kommune

Nittedal kommunevåpen

Rælingen kommune

Rælingen kommune

Gjerdrum kommune

Gjerdrum_kommune-1920w

Aurskog Høland kommune

Aurskog Høland kommunevåpen

Norsk folkehjelp

norsk-folkehjelp-logo-emblem