Norasonde kurs utvikler nye kartleggingsverktøy!

Norasonde kurs utvikler nye kartleggingsverktøy!

Som en del av Norasondegruppens kontinuerlige utviklingsarbeid har Norasonde kurs valgt å ta i bruk nye digitale kartleggingsverktøy.

– En av de mest kritiske fasene av hvert kurs er kartleggingsfasen fordi informasjonsgrunnlaget som berikes av denne fasen ofte former resten av kurset og derfor mulighetene for individuell tilpassing for hver enkelt deltaker, sier kommunikasjonsansvarlig i Norasonde Kurs, Raymond Jakobsen.

Med bakgrunn i stadig nye krav til resultater i kursbransjen og et behov for å effektivisere kursprosessen for Norasonde Kurs sine deltakere har utvikling av nye verktøy som bistå til dette vært i fokus for hele organisasjonen.

Dette har resultert i nye digitale kartleggingsverktøy der informasjon i fra deltakere i kursgrupper i større grad kan sammensettes for å forme kursplaner og individuelle handlingsplaner. Dette vil føre til en mer strømlinjeformet prosess der deltakere i større grad jobber med oppgaver tilpasset deres egne behov enn temabolker tilpasset grupper.

– Vi er nå fortsatt inne i planfasen av utviklingsprosjektet, men kan allerede se mange bruksområder for en digitalisert kartleggingsprosess som i større grad lar oss se sammenhenger mellom deltakere og individuelle behov, sier Jakobsen.

Utviklingsprosjektet har en foreløpig leveringsdato i slutten av 2018, men med muligheter for at deler av verktøyet blir tatt i bruk tidligere enn dette.