Samfunnskunnskap og statsborgerprøve

Prøven skal avslutte opplæring i 50 timer samfunnskunnskap. På samfunnskunnskap.no finner du tekster og filmer som dekker pensum til faget. Du kan melde deg på HER.

Prøven varer i maksimalt 60 minutter. Prøven skal være på et språk du forstår godt. Du får 38 spørsmål med tre svaralternativer, der bare ett svar er riktig. Du må ha minst 29 riktige svar for å bestå prøven. Du kan ta prøven på et av disse språkene:

 • albansk
 • amharisk
 • arabisk
 • bosnisk
 • burmesisk
 • dari
 • engelsk
 • fransk
 • kinesisk (mandarin)
 • kroatisk
 • kurdisk (sorani)
 • kurdisk (kurmaji)
 • norsk (bokmål og nynorsk)
 • pashto
 • persisk (farsi)
 • portugisisk
 • russisk
 • serbisk
 • somali
 • spansk
 • swahili
 • tagalog
 • tamil
 • thai
 • tigrinja
 • tyrkisk
 • uigur
 • urdu
 • vietnamesisk

For språkene arabisk, dari, engelsk, fransk, norsk (bokmål og nynorsk), pashto, somali, sorani, tigrinja og urdu kan du få høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil.

Hvis ikke prøven er tilgjengelig på et språk du forstår godt, kan du søke om å ta prøven muntlig eller ved hjelp av tolk. Du må sende søknaden til prøvestedet ditt.

Kompetanse Norge har laget eksempeloppgaver som viser hvordan oppgavene i prøven ser ut.

Navn på seksjon

Meld deg på samfunnskunnskapsprøve!