Ordensregler Norasonde Læringssenter

Ordensregler for NORASONDE Læringssenter AS

Voksenopplæringen skal være en skole der alle trives, viser respekt for hverandre og er motivert for å lære. For at Voksenopplæringen skal være en god arbeidsplass der alle trives og får den opplæringen og veiledningen de har krav på, er det nødvendig med noen regler som alle har ansvar for å følge.

Vis hensyn og respekt for hverandre:

 • Forstyrrelse av andres arbeid er å vise manglende hensyn og respekt.
 • Møt presis til timer og avtaler.
 • Gjør skolearbeidet til avtalt tid.
 • Hold skolens område rent og ryddig.
 • Ta godt vare på alt som tilhører skolen.
 • Ta godt vare på personlige eiendeler og unngå å ta med verdisaker på skolen.
 • Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt.
 • Mobbing skal ikke forekomme.
 • Seksuell trakassering er ikke tillatt.
 • Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt.
 • Mobiltelefoner skal være avslått i undervisningstiden. Regelen kan avvikes i spesielle tilfeller etter avtale med lærer

Ulovlige handlinger:

 • Vold og trusler om vold er strengt forbudt.
 • Det er ikke tillat å medbringe farlige gjenstander, som for eksempel kniv eller våpen.
 • Det er ikke tillatt å være påvirket av, medbringe eller bruke alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område eller nærområde i skoletiden, eller på arrangementer som skjer i skolens regi.

Sykdom:

 • Ved sykdom skal skolen ha beskjed så fort som mulig

Det vises også til:

 • Opplæringsloven § 4A-9 Bortvising.
 • Introduksjonsloven § 19 Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

28-06-2017, Lillestrøm

Carmen Bernal

Rektor