Opplæringstilbud

Opplæringstilbud

Ønsker du å lære norsk?
Norasonde Læringssenter jobber for kvalifisering til arbeid, videre utdanning og deltakelse i samfunnsliv, med cirka 200 elever. Vi tilbyr i dag disse tjenestene til Enebakk, Gjerdrum og Rælingen kommune.

NORASONDE Læringssenter opplæringstilbud:

All norskopplæring for voksne innvandrere følger en læreplan. Denne planen er vedtatt av Stortinget. Planen forteller hvilke emner som skal tas opp, og hvilke kunnskapsmål deltakerne skal nå. Hovedmålet for opplæringen er at deltakerne skal lære norsk og få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet. Norasonde tilbyr kurs fra A1 til B2 nivå, grunnskole for voksne og introduksjonsprogram, samt 50timer samfunnskunnskap på lettnorsk, arabisk, tigrinja og engelsk. Ta kontakt med skolen dersom du trenger et annet språk som ikke tilbys nå.

Våre tilbud:

  • A1, A2, og B1 3- dagers kurs kl. 08:35-14:00 mandager, onsdager og fredager. Pause 10:00 til 10:30 og 12:00 til 12:30.
  • A2 2- dagers kurs kl. 08:30 – 14:00 tirsdager og torsdager
  • Introduksjonsprogram tirsdager og torsdager kl. 08:30-15:00.
  • Grunnskole kl. 0835-1400 alle dager (pause kl. 10:05-10:30 og kl. 12:00-12:30)