Norskprøver

Norskprøver

Har du behov for å ta Norskprøve i 2019?

Læringssenteret gjennomfører norskprøver ved våre lokaler i Lillestrøm.

Viktige datoer: Har du kommunale rettigheter til norskopplæring kan du ha krav på gratis prøve, send oss en e-post: skole@norasonde.no. 

Du kan bestille helprøve, delprøve (lese/lytte/skrive), eller muntlig prøve.

2019 Privatistoppmelding Prøveperiode Resultatslipp Frist for å sende ut prøvebevis
Fra Til Fra til
Vår 2019 21. jan. 25. jan. 11. mar. 15. mar. 5. apr. 12. apr.
Sommer 2019 23. apr. 26. apr. 20. mai. 4. jun. 20. jun. 27. jun.
Høst 2019 26. aug. 30. aug. 23. sep. 27. sep. 24. okt. 31. okt.
Vinter 2019 4. nov. 8. nov. 2. des. 10. des. 9. jan. 2020 16. jan. 2020

Hvem kan melde seg på prøven?

Alle som ønsker det, kan melde seg på prøven. Avsluttende prøve i norsk består av fire delprøver. Leseprøven, lytteprøven, muntlig prøve og prøve i skriftlig fremstilling. Du velger selv hvilke delprøver du vil ta.

Hvis du har rett til gratis opplæring i norsk, har du rett til å ta alle delprøvene gratis én gang. Du må kontakte voksenopplæringssenteret der du bor så tidlig som mulig før prøven for å melde deg på gratis prøve. Du skal ikke melde deg opp som privatist i privatistportalen.

Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i norsk, eller du har tatt prøven før, må du betale en prøveavgift for å ta prøven. Hvis du skal betale selv, må du melde deg opp til prøven ved å gå inn på privatistportalen, som er tilgjengelig når oppmeldingen er åpen. Se tabellen øverst på siden for når påmelding for privatister starter.

Hvis du lurer på om det er obligatorisk for deg å ta prøven, kan du lese mer om tider, prøver og fritak på IMDi sine nettsider.

Hvis du lurer på om du har rett til gratis norskopplæring, kan du lese mer om rett og plikt på IMDi sine nettsider.

 

Nivåene i prøven

Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp. Du kan få hjelp til å velge nivå.

  • Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1
  • Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2
  • Nivå B1 tilsvarer den gamle Norskprøve 3
  • Nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning.

Ett av kravene for opptak til høyere utdanning i Norge er dokumenterte ferdigheter i norsk på nivå B2.