Norskopplæring

Norskopplæring

Er du innvandrer mellom 16 og 57 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for permanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet eller til videre skolegang.

Hvis du ankom Norge før 01.01. 2012, har du plikt til å ta 300 timer. Hvis du ankom etter denne datoen, må du gjennomføre 600 timer. Arbeidsinnvandrere med plikt til norskopplæring, har fortsatt plikt til å ta 300 timer. I 50 av disse timene skal du ha undervisning i samfunnsfag på et språk du forstår godt.
Hvis du har rett til gratis undervisning (se nedenfor), må du starte opplæringen innen tre år. Ellers mister du denne rettigheten. Du kan fortsette med opplæring inntil 3000 timer som må gjennomføres innen fem år etter ankomst, hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov.
Målgruppe
Innvandrere  mellom 16 og 57 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse kan være:

  • asylanter
  • overføringsflyktninger
  • arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer
  • personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente til disse
  • familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge

Tidsfrist for rett til gratis opplæring

Personer med rett og plikt, eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må gjennomføre opplæringen i løpet av tre år dersom de vil ha opplæringen gratis.

Har du rett til gratis undervisning?

Ikke alle innvandrere har rett til gratis norskopplæring. Det er oppholdstillatelsen din etter utlendingsloven som bestemmer om du har rett  eller rett og plikt  til gratis opplæring i norsk- og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. 

Å ha rett  til norskopplæring betyr at kommunen må tilby gratis norskopplæring.

Å ha plikt  til norskopplæring betyr at du må gjennomføre lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.

Du finner også informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap på 17 ulike språk på IMDI sine hjemmesider.

Du kan søke fritak her til din kommune. Søknad om fritak

Bosettingstillatelse

Du må ha tatt 300 timer (600 timer dersom du har fått oppholdstillatelse etter 01.01.2012) norskopplæring m/samfunnskunnskap, eller ha bestått en godkjent norskprøve, hvis du skal søke bosettingstillatelse.
Statsborgerskap
Alle som vil søke norsk statsborgerskap, må ha tatt 300 timer norskopplæring eller ha bestått en godkjent norskprøve.

Norskkurs

Informasjon om kurs
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Adresse: Kirkegata 3 (Inngang Voldgata) Lillestrøm
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.