Yrkesrettet norskopplæring

I samarbeid med vår underleverandør Lingu kjører vi NAV-kurset "Yrkesrettet norskopplæring" i Stavanger og Haugesund.

Kurs i yrkesrettet norskopplæring hos Norasonde, Lillestrøm

Yrkesrettet norskopplæring er et intensivt språkkurs hvor deltakerne får trening i muntlig og skriftlig norsk, støtte til jobbsøk og CV-arbeid, og generell innføring i arbeidslivet i Norge. Første del er åtte ukers teorikurs i norsk, digitale ferdigheter, jobbsøk og i det norske arbeidslivet. Andre del består av tre måneders arbeidstrening i bedrift, og én dag i uken med språkundervisning på kursstedet.

Kurset følger Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, med fokus på arbeidslivet. Deltakerne får trening i fem språkferdigheter fra læreplanen: å lytte, å snakke, ha samtale, å lese og å skrive.

Ta kontakt hvis det er noe du ønsker å få informasjon.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss:
Mandag-fredag 08.00-16.00
Telefon: 64 83 66 00
E-post: post@norasonde.no

Kontaktperson:
Saira Khursheed

E-post: saira@lingu.no
Telefon: 401 07 541

 

Her finner du oss:

Kvitsøygata 1, 5537 Haugesund
Støperigate 38, 4014 Stavanger