Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Hvis du mottar uføretrygd, men fremdeles ønsker å være aktiv i arbeidslivet, kan VTA være noe for deg. Her får du muligheten til å utføre arbeidsoppgaver som er spesielt tilpasset deg (skjermet). Arbeidsplassen kan være i en av våre avdelinger, men også hos en av våre samarbeidsbedrifter.

Team of carpenters working on details of a wood cut in their vintage workshop

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

VTA kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd, og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Du regnes som en ordinær arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du vil få en arbeidskontrakt.

Hva inneholder varig tilrettelagt arbeid?

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom arbeid og det å bidra i et fellesskap, samt til å kvalifisere deg til vanlig jobb ved produsere varer og tjenester. Som en ansatt følges du opp med medarbeidersamtaler, samt statusrapporter til NAV. Er du usikker på hva du vil jobbe med, tilbyr vi karriereveiledning.

 Du kan også få permisjon fra oss for å prøve deg på en vanlig arbeidsplass (hospitering). Formålet med hospitering er å legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Du kan få permisjon for inntil seks måneder for å hospitere.

Varighet

Arbeidskontrakten er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om de har andre muligheter som passer deg bedre, som f.eks. utdanning eller ordinært arbeid.

Nyttig å vite

Du mottar uføretrygd etter folketrygdloven. I tillegg mottar du en bonuslønn for arbeidet du utfører. Bonuslønnen gir grunnlag for feriepenger.

Mer om VTA, kan en lese her (på Nav.no).

 

Aktuelle arbeidsoppgaver vi kan tilby og bedriftene vi samarbeider med, finner en her! (LINK butikker/tjenester)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss:
Mandag-fredag 09.00-15.00
Telefon: 64 83 66 00
E-post: post@norasonde.no

Kontaktperson:
Bjørn Martin Haug

E-post: biorn.haug@norasonde.no
Telefon: 950 88 058

 

Her finner du oss:

Regnskap og kontor
Facility Management (renhold og serviceoppdrag)
Resepsjon
Drift og veldikehold
Service og transport
Markedsføring og kommunikasjon
Tekstiltrykk
IKT
Produksjon (pakking og montering)