Oppfølging av sykmeldte

Norosaonde tilbyr funksjonsvurdering og oppfølging av sykmeldte for ansatte i alle typer bedrifter som av ulike årsaker er i fare for å falle ut av arbeidslivet. I NAV kalles dette Ekspertbistand.

Businessman reading resume of woman on his digital tablet during an interview

Funksjonsvurdering

En funksjonsvurdering er et verktøy i arbeidslivet for å opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold. Vi ser situasjonen med nye og nøytrale øyne – en objektiv tredjepart som gjør dialogen konstruktiv. Ekspertbistand er å gi en ekstra støtte til dine ansatte for å sikre deres deltakelse i arbeidslivet.

  • Våre erfarne veiledere kartlegger endringsmuligheter, tilbyr arbeidsutprøving og gir veiledning og rådgivning til både arbeidsgiver og arbeidstaker.
  • Vi ser på arbeidsforholdets helhetlige situasjon som for eksempel arbeidstakerens kompetanse og forutsetninger, muligheter for praktisk tilrettelegging på arbeidsplassen og omstillingsmuligheter.
  • Etter en initierende behovskartlegging gir vi et konkret tilbud der vi skreddersyr tiltaket etter behovet og pristilbudet vårt vil variere deretter. Varighet i en funksjonsvurdering er 6 uker.
  • Funksjonsvurderingen oppsummeres i en rapport til arbeidstaker og arbeidsgiver som beskriver gjennomført tiltak, resultater og inneholder en løsningsfokusert handlingsplan for veien videre
  • Arbeidsgivere som er knyttet til IA-avtalen kan søke NAV om tilretteleggingstilskudd for finansiering av funksjonsvurderingen. Vi bistår selvsagt med det praktiske.

 

Ekspertbistand

Tilskudd til ekspertbistand er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV. Tilskuddsordningen kan hjelpe din arbeidsplass med å forebygge og redusere sykefravær.

VIDEO: Tilskuddsordningen på 1-2-3

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss:
Mandag-fredag 09.00-15.00
Telefon: 64 83 66 00
E-post: post@norasonde.no

Kontaktperson:
Jørn Tagge

E-post: jorn.tagge@norasonde.no
Telefon: 993 76 455

 

Her finner du oss:

Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm

Praktisk info (FAQ)

Hvem er dette kurset for?

For ansatte som har vært sykemeldt i en lenger periode og hvor forsøkte tiltak ikke
har fungert.

Hva bidrar vi med?

Vi bidrar til at den sykmeldte skal få økt yrkesdeltakelse. Vi kommer inn som en
nøytral part for å vurdere alternative tiltak som kan lede mot friskmelding, kartlegging av eventuelle
tilpasninger for deltakelse i arbeidslivet, komme med andre forslag til arbeidsoppgaver ved behov og
eventuelle forslag til karriereomstilling.

Hvor starter vi?

Ofte har det vært gjort mange forsøk for å øke friksmeldingsgrad i forkant. Vi starter
med å kartlegge hva som er gjort, hva som har fungert og hva som ikke har fungert like godt.

Hva er resultatet?

Vi leverer en godt dokumentert rapport på tiltak som er gjort, hvordan det er har
fungert for den ansatte og forslag til videre tiltak med oppfølgingsplan for
Dette må inn i forhold til den teksten som er der fra før: Veldig mange av våre samarbeidspartnere
benytter seg av ordningen ekspertbistand, men det er ikke en nødvendighet.