Ekspertbistand – Oppfølging av sykmeldte

Norasonde tilbyr funksjonsvurdering og oppfølging av sykmeldte for ansatte i alle typer bedrifter som av ulike årsaker er i fare for å falle ut av arbeidslivet. Hos NAV kalles dette Ekspertbistand.

Jobbintervju, mann ser på CV til kanditat

Funksjonsvurdering

En funksjonsvurdering er et verktøy i arbeidslivet for å opprettholde  eller etablere et aktivt arbeidsforhold. Vi ser situasjonen med nye og nøytrale øyne – en objektiv tredjepart som gjør dialogen konstruktiv. Ekspertbistand er å gi en ekstra støtte til dine ansatte for å sikre deres deltakelse i arbeidslivet.

  • Våre erfarne veiledere kartlegger endringsmuligheter, tilbyr arbeidsutprøving og gir veiledning og rådgivning til både arbeidsgiver og arbeidstaker.
  • Vi ser på arbeidsforholdets helhetlige situasjon som for eksempel arbeidstakerens kompetanse og forutsetninger, muligheter for praktisk tilrettelegging på arbeidsplassen og omstillingsmuligheter.
  • Etter en initierende behovskartlegging gir vi et konkret tilbud der vi skreddersyr tiltaket etter behovet. Pristilbudet vårt vil variere deretter. Varighet i en funksjonsvurdering er 6 uker.
  • Funksjonsvurderingen oppsummeres i en rapport til arbeidstaker og arbeidsgiver. Rapporten beskriver gjennomført tiltak, resultater og inneholder en løsningsfokusert handlingsplan for veien videre
  • Arbeidsgivere som er knyttet til IA-avtalen kan søke om tilretteleggingstilskudd for finansiering av funksjonsvurderingen hos NAV. Vi bistår selvsagt med det praktiske.

 

Ekspertbistand

Tilskudd til ekspertbistand er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV. Tilskuddsordningen kan hjelpe din arbeidsplass med å forebygge og redusere sykefravær.

VIDEO: Tilskuddsordningen på 1-2-3

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med oppfølging av sykemeldte!

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss:
Mandag-fredag 08.00-16.00
Telefon: 64 83 66 00
E-post: post@norasonde.no

Kontaktperson:
Kine Helene Fossbakk

E-post: kine.helene.fossbakk@norasonde.no
Telefon: 908 78 402

 

Her finner du oss:

Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm

Praktisk info (FAQ)

Hvem er dette kurset for?

For ansatte som har vært sykemeldt i en lenger periode og hvor forsøkte tiltak ikke har fungert.

Hva bidrar vi med?

Vi bidrar til at den sykmeldte skal få økt yrkesdeltakelse. Vi kommer inn som en nøytral part for å vurdere alternative tiltak som kan lede mot friskmelding, kartlegging av eventuelle tilpasninger for deltakelse i arbeidslivet, eller komme med andre forslag til arbeidsoppgaver ved behov og eventuelle forslag til karriereomstilling.

Hvor starter vi?

Ofte har det vært gjort mange forsøk for å øke friskmeldingsgrad i forkant. Vi starter med å kartlegge hva som er gjort, hva som har fungert og hva som ikke har fungert like godt.

Hva er resultatet?

Vi leverer en godt dokumentert rapport på tiltak som er gjort, hvordan det har fungert for den ansatte og forslag til videre tiltak med oppfølgingsplan. Veldig mange av våre samarbeidspartnere benytter seg av ordningen ekspertbistand, men det er ikke en nødvendighet.