Kompetansepluss

Din arbeidsgiver kan heve dine kollegaers språk-, regne og digitale ferdigheter uten kostnad.

Dame ser på pc og skriver notater, kompetansepluss kurs

Bedriftsintern opplæring

Kompetansepluss er en statlig ordning som gjør det mulig å gi ansatte opplæring innen grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige, digitale og norskferdigheter. Norasonde Utdanning fikser alt det praktiske inkludert gjennomføringen.

Kompetansepluss i samarbeid med Norasonde Utdanning gir:

  • Bedre kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte
  • Nedgang i sykefravær
  • Økt sikkerhet
  • Ansatte som gjør færre feil og jobber mer effektivt
  • Ansatte som håndterer og er mer motiverte for omstilling
  • Bedre kundeservice
  • Økt motivasjon hos ansatte
  • Økt innovasjon

Skreddersydd og relevant opplæring

Norasonde Utdanning er opptatt av å tilby dere skreddersydde og fleksible løsninger. Vi vil sammen med dere utforme og tilpasse kursinnhold etter deres behov. Sammen lager vi læringsmål for de ansatte basert på arbeidsoppgaver, stillingskrav og individuelle forutsetninger. Vi lager en opplæringsplan som tar høyde for daglig drift og sikrer progresjon mot læringsmål. Dette sikrer en opplæring som er relevant for jobbutførelse og som er tilpasset den enkeltes stilling. Dette skaper mestring og motivasjon for den enkelte, og det gir dere som bedrift et stort utbytte av opplæringen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss:
Mandag-fredag 08.00-16.00
Telefon: 64 83 66 00
E-post: post@norasonde.no

Kontaktperson:
Hilde Sunde Nilsen

E-post: hilde@norasonde.no
Telefon: 918 43 729

 

Her finner du oss: