Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT passer for deg som trenger støtte i prosessen med å komme tilbake til arbeidslivet, og finne en jobb du vil trives med. Tiltaket skal tilpasses dine behov, ut fra mulighetene på arbeidsmarkedet.

CV på bord mellom to personer, arbeidsforberedende

Hvem kan delta på AFT?

Tiltaket passer for deg som ønsker å komme ut i arbeid. Det vil være mulig å starte opp i et tilrettelagt arbeidsmiljø for å gjennomføre avklarende og arbeidsforberedende aktiviteter, før videre utprøving i ordinært arbeidsliv. Det er også mulig å starte direkte for utprøving i ordinært arbeidsliv.

Hva inneholder AFT?

AFT er i utgangspunktet et fulltidstiltak, med muligheter for nødvendig tilrettelegging. En veileder fra tiltaksarrangøren skal ha hovedansvaret for utforming av din plan og oppfølging i tiltaket, hvor målet er å komme ut i arbeid eller utdanning. Basert på ditt behov, kan tiltaket inneholde:

  • Avklaring av ressurser og yrkesmål
  • Arbeidsutprøving i et tilrettelagt arbeidsmiljø
  • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
  • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv

Du vil få karriereveiledning og hjelp til å lage en plan for hvordan du skal komme ut i arbeid eller utdanning. Videre vil du få bistand til å finne egnet arbeidsplass, samt hjelp til å utforme cv og skrive søknader. Du kan også få bistand til tilpasning og tilrettelegging i din arbeidssituasjon.

Varighet

Arbeidsforberedende trening kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. I noen tilfeller vil det være muligheter for forlengelse i ytterligere et år.

Hvordan søke?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Det er de som sammen med deg, vurderer om du har behov for tiltaket, og det er NAV-kontoret som gjør den endelige vurderingen og henviser deg som deltaker til tiltaket.

Når du er ferdig i tiltaket

Under tiltaksgjennomføringen vil det være en dialog mellom deg, din veileder i tiltaket og ditt NAV-kontor. Din veileder i AFT skriver en rapport som NAV-kontoret ditt får tilsendt. Rapporten skal beskrive aktivitetene du har deltatt på, og gi et grunnlag for videre dialog mellom deg og NAV. Du får naturligvis lese, og eventuelt kommentere, rapporten før den sendes.

Fullstendig informasjon om dette tiltaket finner du på NAVs sider ved å klikke her.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss:
Mandag-fredag 08.00-16.00
Telefon: 64 83 66 00
E-post: post@norasonde.no

Kontaktperson:
Per Olav Tuvmarken

E-post: per@norasonde.no
Telefon: 992 99 267

 

Her finner du oss:

Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm

Regnskap og kontor
Facility Management (renhold og serviceoppdrag)
Resepsjon
Drift og veldikehold
Service og transport
Markedsføring og kommunikasjon
Tekstiltrykk
IKT
Produksjon (pakking og montering)