Trenger du praksiskandidat?

Trenger du praksiskandidat?

Er du og din bedrift og opptatt av samfunnsansvar og inkludering? Gjør noe med utenforskap og ta inn en kandidat i din bedrift som kan få muligheten til å prøve seg på arbeidstrening og styrke sine jobbmuligheter.

Hva innebærer en praksisavtale for arbeidsgiver?

Praksisavtalen beskriver hvilke forventinger kandidaten og arbeidsgiveren har til samarbeidet, og hvordan oppfølgingen fra Norasonde Kurs skal foregå. Avtalen forplikter ikke arbeidsgiver til en ansettelse, men beskriver om en ansettelse er mulig, og hva som skal til for å oppnå dette. Om en ansettelse ikke er mulig, kan likevel praksisforløpet hjelpe kandidaten videre gjennom din anbefaling og nettverk.

Hva er fordelene ved å rekruttere gjennom praksis?

En praksisplass kan beskrives som et lengre jobbintervju. Slik kan du unngå feilansettelser og rekruttere personer som allerede kjenner bedriftens systemer, arbeidsoppgaver, rutiner og miljø. Når behovet oppstår, vil du ha en ferdig opplært ansatt. I tillegg vil en praksiskandidat kunne:

  • Løse varierte arbeidsoppgaver –avlaste ansatte
  • Ha positiv påvirkning på miljøet i bedriften
  • Få en ny sjanse og få forbedret livskvalitet!

Ved å være en praksisbedrift bidrar dette til positivt omdømme for bedriften.

Det vil alltid være en tilgjengelig kontaktperson i Norasonde Kurs. Vi har 24-timers bemannet vakttelefon.

Hva er kostnaden ved å inngå en praksisavtale?

Praksiskandidaten må inkluderes i arbeidsgiverens yrkesskadeforsikring, og mottar arbeidstøy/utstyr fra arbeidsgiver der dette er påkrevd. Utover dette har ikke arbeidsgiver noen merkostnad ved inngåelse av praksisavtalen. Som bedrift er det mulig å søke NAV om refusjon for utgifter innen visse rammer.

Se www.nav.no/inkluderingstilskudd

Hva er forventningene til praksiskandidaten?

Praksiskandidater har i de fleste tilfeller et ønske om ansettelse. Det er derfor viktig å tidlig være tydelig på hvilke muligheter arbeidsgiver kan tilby og hva kravene for å oppnå disse er, slik at man unngår misforståelser som kan hindre et godt samarbeid. Vi ønsker at det stilles samme krav til praksiskandidater som til ordinære ansatte slik at kandidatene konkurrerer på reelle vilkår i arbeidsmarkedet.

Hvordan kan jeg inngå en avtale om praksis med Norasonde Kurs AS?

Ta gjerne kontakt på telefon eller mail til vår markedsansvarlig i Norasonde Kurs. Torberg Rannem tlf. 959 90 550. Mail: praksisplasser@norasonde.no.

Vi ser frem til å høre fra deg for en uforpliktende samtale!