Skal du på kurs?

Skal du på kurs?

Skal du på kurs hos oss og ønsker mer informasjon om Norasonde K&K, eller det aktuelle tilbudet du skal starte på?

Hvis du skal delta på et arbeidsmarkedstiltak for første gang sitter du helt sikkert med en del spørsmål og forventninger som du ønsker å få besvart og innfridd. For at oppstarten i ditt aktuelle tilbud skal gi deg de aller beste forutsetningene for resten av perioden vi skal følge deg, har vi her forsøkt å besvare noen av de generelle spørsmålene mange stiller når de kommer til oss, og samle den konkrete informasjonen om tilbudene vi leverer.

Ofte stilte spørsmål
Her har vi samlet en oversikt over svar på spørsmål de fleste har. Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål er det bare å ta kontakt på epost, telefon eller vårt nærmeste kontor.

Våre kurs

Det hele mennesket

Dette tiltaket ble iverksatt på bakgrunn av "Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse" (2007-2012). Kurset er for deg med lettere psykiske helseplager hvor målet er å ha en bevisstgjøringsprosess med fokus på 24-timers-mennesket. Kurset er 16 uker og har en innledende teoridel på 6 uker med fokus på livsmestring, hverdagslivskompetanse, kosthold og livsstil. I tillegg er det lagt opp til jobbsøkerfokus da et av hovedmålene er varig tilknytning til arbeidslivet.
LILLESTRØM

Kurset gjennomføres i Lillestrøm med 20 deltakere i hvert kurs.

Jobb og muligheter

Dette kurset tar utgangpunkt i at man over lengre tid har stått utenfor arbeidslivet, eller at man har hatt en ustabil jobbsituasjon uten fast jobb. Kurset har en varighet på 22 uker og starter med en periode på tre uker med en teoretisk opplæring som kan bedre ens forutsetninger til å få seg jobb. Her går vi gjennom temaer som CV, egen presentasjon, intervju og IKT-undervisning. De resterende 19 ukene er dedikert til å jobbsøking og arbeidstrening med oppfølging. Det vil i tillegg være fellesundervisning  i ulike temaer.
LILLESTRØM

Norskopplæring for minoritetsspråklige

Kurset har en varighet på 13 uker og skal i tillegg til økte norskferdigheter gi deg økte sjanser for tilknytning til arbeidslivet. I våre lokaler i Fredrikstad vil du møte veiledere som gjennom sin veiledning sikrer din språkutvikling, og gjør deg bedre rustet til å møte arbeidslivet. Kurset inneholder kartlegging, individuell oppfølging, samt gruppeundervisning.

Kurset gjennomføres i vår avdeling i Fredrikstad.