Sjef i eget liv

Sjef i eget liv

Et av Norasondegruppens strategiske satsningsområder er ungdom. Vi har utviklet et program som vi kaller "Sjef i eget liv". Utviklet for å møte ungdommen der de er - med fokus på selvutvikling og livsmestring.

Ungdommen er full av ressurser og potensiale. Vi ønsker å gi ungdom et «vurderingsfritt rom» til å reflektere over egen identitet og egne verdier. Et rom som kan bidra til å fremme drømmer, bedre selvbilde og motivasjon gjennom undervisning, veiledning og rollespill. Elevene vil få kunnskap om sammenhengen mellom tanker, følelser og handling. Gjennom introduksjon til og opplæring i bruk av enkle verktøy kan ungdommen bli bedre til å mestre stress, tidspress, konflikter og vanskelige følelser – og kanalisere energi til vekst og positiv utvikling.

«Sjef i eget liv» skal bidra til:
• Økt mestringstro
• God livsmestring
• Bedre selvtillit og et bedre selvbilde
• Økt kunnskap om seg selv
• Lære å ta selvstendige valg
• Sterkere og mer robust ungdom