Om Norasonde Kurs AS

Norasonde Kurs AS er et datterselskap og en del av Norasondegruppen AS. Norasonde Kurs er leverandør av alle arbeidsrettede tiltak for arbeidssøkere gjennom NAV. Vi tar utgangspunkt i individets bistandsbehov og arbeidsevne, og løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening og motivasjon til å tro på egne muligheter.

For å få plass på kurs, må deltaker være I NAV-systemet og søkes inn gjennom lokal saksbehandler.
Trykk her for å se mer om innsøk.

Vi har over 20 dyktige instruktører med ulik bakgrunn som hver dag jobber for å bringe folk videre. Mange har erfaring fra privat næringsliv og god kontakt med sitt lokale arbeidsmarked. Les mer om våre ansatte her. Du finner Norasonde Kurs i Lillestrøm (hovedkontor), Lørenskog, Fredrikstad og Drammen.