Avdelinger

Avdelinger

Norasonde Kurs AS har avdelinger over hele østlandet. Her finner du en oversikt over disse.

Norasonde Kurs har avdelinger i Lillestrøm (hovedkontor), Lørenskog, Fredrikstad og Drammen.

I Lillestrøm er vi lokalisert i Kirkegata 3 , med hovedinngang fra Voldgata. Her er Norasondegruppens hovedkontor med både administrasjonen, Norasonde Læringssenter, Norasonde arbeidsinkludering og Norasonde Kurs. I tillegg er Utstyrssentralen som driftes for Skedsmo kommune her.

Norasonde kurs holder til i 2. etasje med flotte moderne undervisningsrom. Kursene Det hele mennesket og Jobb og Muligheter  kjøres i Lillestrøm.

I Lørenskog har Norasonde Kurs en liten avdeling i Solheimsgata 62. Her er kurset Jobb og Muligheter  lokalisert. Kurslokalene er i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon og ligger i 2. etasje.

I Fredrikstad har Norasonde Kurs hatt en avdeling siden 2016. Her er det norskopplæring for minoritetsspråkligeKurslokalet ligger i 3. etasje i Storgata 32.

I Drammen har vi lyse trivelige lokaler i Haugesgt. 7 i 3. etasje. I Drammen har vi tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering.