Vi bistår deg med å komme i jobb


Hos oss får du støtte til å ta de nødvendige stegene for å komme deg i jobb og til å få en meningsfylt hverdag der du også er med å bidra i samfunnet, enten du er i jobb, eller om du for tiden ikke er i arbeid.

Karriereveiledning

Formålet med karriereveiledning er å styrke din karrierekompetanse, kompetanse som setter deg i stand til å håndtere din karriere, også i forandring og overganger. Det er kompetanse til å kjenne og forstå deg selv og din kontekst, til å handle og ta valg og til å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. Det inkluderer innsikt i at du formes av dine livsvilkår og handlinger, men også at du kan påvirke og forme egen og fellesskapets framtid.
Karriereveilederne i Norasonde støtter deg i å ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg og til å bli bevisst dine ressurser og muligheter. De gir opplæring i å sette konkrete mål og til å lage konkrete strategier og planer for hvordan målene kan oppnås.

Sosiale medier

LinkedIn er det mest brukte profesjonelle nettverk på sosiale medier. Arbeidsgivere bruker LinkedIn til å publisere informasjon om selskapet og til å legge ut ledige stillinger, blant annet.
En profil på LinkedIn er som en utvidet CV der du kan utdype dine kvalifikasjoner, erfaringer og egenskaper. Har du profiler på Facebook og Instagram bør du også kvalitetssikre at du gir et godt inntrykk hos en arbeidsgiver.

Muligheten til å samskape noe

Noen ganger må man gå ut av komfortsonen og åpne opp for nysgjerrighet hvis vi skal få til et mer åpent og inkluderende samfunn. Nitja…

Les hele historien
Ansatt i disken på Kafe Nitja

Karriere handler faktisk ikke om «å stige i gradene» men å finne en god jobbmatch. Det var en fin avklaring for meg.

Kontakt oss om du har behov for karrierveiledning

Fyll inn skjema under så tar vi kontakt med deg innen kort tid.

To personer som skjærer trebit i stikksag