Kafé Campus er åpen

Kafé Campus er åpen

Vi har nå åpnet Kafe Campus i Kirkegata 3 – inngang fra Voldgata. Kafeen driftes av våre VTA-arbeidstakere, dvs. varig tilrettelagt arbeid.

Norasonde Arbeidsinkludering skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos våre arbeidstakere gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
Det er viktig å tilby arbeidstakerne arbeid innenfor næringer som har tilknytning til vårt lokalsamfunn og kommune, slik at de kan få en kompetanse som kan gi bedre muligheter for integrering i det ordinære samfunns- og arbeidsliv. Dette skal skje gjennom bærekraftig aktivitet tilpasset den enkeltes potensiale.

Daglig vil du møte våre flotte arbeidstakere som vil betjene deg, når du besøker Kafé Campus.
Velkommen.