Jobbklar? Jeg?

Jobbklar? Jeg?

IPS eller individuell jobbstøtte er et samarbeidsprosjekt mellom Norasondegruppen og DPS (distriktspsykiatrisk senter) på Nedre Romerike. Våre jobbspesialister samarbeider tett med medisinsk helsepersonell til det beste for pasienter og deltakere som ønsker å komme ut i ordinært arbeid.

Mange studier viser at arbeid har en terapeutisk effekt på psykisk sykdom, og kan bidra til tilfriskning. Selv om det for noen av våre deltakere kan virke skremmende å gå ut i arbeid, har mange et sterkt ønske om å få dette til i samarbeid med Norasondegruppen og vårt brede nettverk av samarbeidsbedrifter. Å gå ut i arbeid – uavhengig av stillingsprosent, viser økt tilfriskning og rehabilitering. I tillegg følger forbedret økonomisk situasjon, og dermed større kontroll over eget liv. Deltakerne får et styrket selvbilde og selvtillit og en følelse av å bidra i samfunnet og være sosialt inkludert. Alle mennesker trenger en følelse av identitet og formål – og dette styrker generell psykisk helse. Å være i jobb styrker naturlig nok også deltakernes sosiale nettverk.
I første halvår av 2018 har IPS prosjektets deltakere hatt svært gode resultater, og 50% av deltakerne har kommet ut i ordinært lønnet arbeid eller begynt et aktivt studieløp.

Som en deltaker uttrykte det:
“Det beste med IPS var at noen endelig hadde tro på akkurat meg!”

Har du spørsmål om IPS og hvordan du kan få støtte og veiledning til et aktivt arbeidsliv?
Ta kontakt med Tone Engen, mob.: 484 71 414