Hvordan skrive en god CV

03 november 2021 | Av:

Nå du søker en stilling må du skreddersy CV-en til aktuell stilling og arbeidsgiver. Det er spesielt viktig at dine nøkkelkvalifikasjoner matcher det arbeidsgiver er på jakt etter.

Slik starter du

Før du starter med å utarbeide CV, er det nødvendig å få oversikt over tidligere arbeidsforhold, skolegang og kurs. Dette gjøres for eksempel ved å gjennomgå vitnemål, attester og kursbevis. Du velger deretter en mal med et oppsett du er fortrolig med. Malen bør være oversiktlig og fremheve din nøkkelkompetanse. CV-en skal gi et godt førsteinntrykk av deg som jobbsøker og føre til at arbeidsgiver ønsker å lese søknaden din. Dette innebærer at arbeidsgiver raskt skal få oversikt over din helthetlige kompetanse og erfaring.

 

«Hull i CV-en»​

Hva er, og hvilken betydning, har det som betegnes som hull i CV-en? Dersom du i løpet av ditt liv i arbeidsfør alder ikke har vært i jobb eller tatt utdanning, så kan det føre til at en mulig arbeidsgiver ikke vil vurderer deg som en aktuell kandidat. Derfor kan det være smart å skrive noe om hva du fylt tiden med i denne perioden. Det kan ha vært omsorgsoppgaver (barn, foreldre eller slektninger), sykdom, lengre reiser, du kom til Norge som flyktning eller migrant, du deltok i frivillig eller humanitært arbeid eller du brukte tiden til å tilegne deg kunnskap eller ferdigheter på egenhånd.

Dersom du nylig har hatt lengre opphold fra arbeidsliv eller utdanning, bør du kommentere det og gjerne trekke frem noe lærdom du har fått i denne perioden og som du kan anvende i jobben du søker. Ikke la det få for stor plass verken når du skriver eller snakker om det.

 

Personalia

Øverst i CV-en fører du inn personalia, med navn, fødselsdato, telefonnummer og adresse. Du kan gjerne bruke navnet ditt som overskrift. ​​

 

Nøkkelkvalifikasjoner

Deretter skal du skrive om dine nøkkelkvalifikasjoner, som er et kort sammendrag av din viktigste kompetanse. Nøkkelkvalifikasjonene er noe av det første arbeidsgiveren ser når personen leser søknaden din, vær derfor konkret og juster teksten til den spesifikke stillingen samt bransjen du
ønsker deg inn i.

 

Arbeidserfaring og skolegang

Videre skal du føre inn arbeidserfaring og skolegang. Om du er nyutdannet eller har begrenset erfaring fra arbeidslivet er utdanning mer viktig enn arbeidserfaring. Dette kan derfor føres opp først. Om du derimot har lang arbeidserfaring skriver du denne først. Arbeidserfaringen listes opp i omvendt kronologisk rekkefølge, som betyr at nyeste arbeidsforhold står først. Her er det relevant å få med varighet på arbeidsforholdet (måneder og år), hvilket firma du jobbet for, hvilken stilling du hadde, samt hvilke arbeidsoppgaver du har hatt. Om du har mange arbeidsforhold av eldre dato og som ikke er relevant for stillingen, kan du lage en egen post hvor
dette samles. Også skolegang listes opp omvendt kronologisk. Her er det relevant å skrive inn varighet, ved hvilket studiested du gjennomførte skolegang samt hvilken linje, spesialisering eller utdanning du gjennomførte. Om det er høyere utdanning er det relevant å få med antall studiepoeng samt tema/tittel for eventuell prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave.

 

Kurs og sertifiseringer

Kurs og sertifiseringer bør føres opp hvis du har gjennomført dette. Kursets varighet og innhold bør komme frem. Om du har gjennomført sertifisering med begrenset gyldighet, er varigheten for sertifiseringen også hensiktsmessig å ta med.

 

Verv og frivillig arbeid

Dersom du har erfaring fra verv eller annet frivillig arbeid er dette aktuelt å føre opp. Dette viser engasjement og gir mange arbeidsgivere et positivt inntrykk.

 

Språk og datakunnskaper​

Hvilke språk du kan, og språknivå er også relevant å ta med på CV-en. Datakunnskaper er noe som kreves i stort sett alle jobber i dagens arbeidsmarked. På CV-en kan du derfor føre opp IT- systemer eller programmer du har erfaring med å benytte.

 

Referanser

Siste punkt i CV-en er referanser. Dersom du fører opp konkrete referansepersoner her, kan du risikere at arbeidsgivere kontakter referansepersonene uten at du er klar over det. For å ha kontroll på hvem du oppgir referansens kontaktinfo til, anbefaler vi at du skriver at disse oppgis på forespørsel. Dette for å kunne forberede referansepersonen om at de kan bli kontaktet, samt for å kunne informere referansen om stillingen du har søkt og hvor langt du er kommet i prosessen.

 

LinkedIn

Dersom du har, eller oppretter en digital CV på LinkedIn, kan du henvise til denne på din vanlige CV.​ Dette er nyttig fordi LinkedIn gir deg mulighet til å utdype og registrere mer informasjon enn på en tradisjonell CV. Du kan også koble dine arbeidsforhold eller studier sammen med bedriftens/skolens profil. Slik kan du enkelt få oversikt over andre som er tilknyttet bedriften/studiestedet. ​ Ved å registrere deg gjør du deg tilgjengelig for arbeidsgivere. Du kan få tips om ledige stillinger som matcher din profil og kompetanse, kan bli kontaktet av arbeidsgivere samt kan følge firma av interesse.

Andre artikler

Mobil spiller av podcast

Inspirerende podkaster

Det er mye nyttig å få med seg ved å lytte til podkaster. Du kan tilegne deg ny kunnskap, få informasjon og inspirasjon på mange ulike områder.

Jesper, Vanja og Nyima foran Måsan Aktivitetssenter

Suksess med arbeidspraksis

Jesper Jørgensen (31) er i arbeidspraksis hos Skedsmo Frivilligsentral. Her holder han kurs for eldre. Det har blitt veldig populært på kort tid. Kurset hjelper de eldre, men også Jesper selv til mer mestring og struktur i hverdagen. Helst ville han hatt dette som fast jobb, men det er ikke så enkelt å få til.

Foredrag på Kafe Nitja med Tone og Vebjørn.

Kvinnedagen 2022 – I skyggen

I dag feiret vi kvinnedagen med et frokostmøte med et knippe spennende foredragsholdere som satte fokus på likeverd, frihet og like muligheter. Overskriften vi satt var «I skyggen» med referanse til kvinner i skyggen av menn. Vi har fortsatt et stykke vei før vi er helt likestilte på alle arenaer.