Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging

Våre erfarne veiledere kartlegger medarbeiders helhetlige situasjon, sammenstiller den kompetansen som er mest hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle, og utarbeider en løsningsfokusert handlingsplan i samarbeid med både arbeidsgiver og medarbeider. Nøkkelen til atferdsendring mener vi er tett individuell oppfølging over tid, og vi benytter evidensbaserte metoder i samtaler med den enkelte.

Vi kan bistå med en utvidet funksjonsvurdering. Målet er å finne ut av hva som skal til for at en som er sykemeldt skal opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold. Prosessen handler om å kartlegge og vurdere medarbeiderens forutsetninger og gi råd for hvordan arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeidsplassen best mulig. Vi jobber alltid med fokus på helhetlig helse og vil i den sammenheng kartlegge medarbeiders livsstil og komme med forslag til tiltak for økt livskvalitet.

Det kartlegges ut fra følgende kriterier:
• Medarbeiders kompetanse, verdier, egenskaper, muligheter og begrensninger
• Stillingens innhold, ansvarsområder og resultatkrav
• Samarbeids- og kommunikasjonsstil på arbeidsplassen
• Arbeidsplassens muligheter
• Livsstil

Varighet: Tidsrammen er 6-12 uker + oppfølging.

Arbeidsgivere som er knyttet til IA-avtalen kan søke NAV om tilretteleggingstilskudd for finansieringen av funksjonsvurderingen.