Jobbhelse og livsglede – vi tenker helhet

Norasonde HRhuset jobber med helse i et helthetlig perspektiv – og en løsningsorientert tilnærming. Livskvalitet 24 timer i døgnet og en meningsfull hverdag med overskudd til å håndtere livet, på jobb og privat, er vårt mål. Jobbhelse og livsglede, hånd i hånd. Sykefravær har ofte sammensatte årsaker som usunn livsstil, stress, mistrivsel på arbeidsplassen, utfordringer i privatlivet, fysiske og psykiske plager, søvnmangel, rus. Vi ser situasjonen med nye og nøytrale øyne – en objektiv tredjepart som gjør dialogen konstruktiv.