Håp om en lys fremtid

Håp om en lys fremtid

Norasondegruppens har et IPS ( individuell jobbstøtte) samarbeidsprosjekt med Ahus/Nedre Romerike DPS: IPS er en evidensbasert praksis som hjelper personer som har moderate til alvorlige psykiske lidelser og mennesker som er i behandling for rus, tilbake til et aktivt arbeidsliv – og/eller beholde arbeid.

Suksessformelen i IPS er at arbeid bruks som en viktig tilfriskningsfaktor der deltakeren får tett oppfølging av jobbspesialist – samtidig som deltakeren går i terapi. I IPS legges det vekt på at alle mennesker kan jobbe – så lenge de selv vil dette og når det tilrettelegges for dette på den enkelte arbeidsplass.

En av våre deltakere – Beatriz (21) sier litt om hvordan det er å være i IPS:
«Jeg vet ikke om jeg helt klarer å finne ord på hvor stor forskjell min jobbkonsulent og Norasonde har hatt i mitt liv. Etter over et år med behandling og utredning hadde jeg et stort ønske om å komme tilbake igjen til vanlig hverdag og allerede fra min første møte med jobbkonsulenten følte jeg at jeg ble ivaretatt og hørt, jeg fikk håp om en lys framtid med tanke på mine mål i forhold til jobb og skole. Jeg søkte på kun to jobber og jeg fikk den ene jobben innen kort tid, som også har vist seg ut til å være drømmejobben. Og den andre jobben ble jeg innkalt til intervju. Jeg føler at mye av min suksess ikke vil vært mulig om det ikke hadde vært for den gode oppfølgingen og rådgivningen jeg fikk av min jobbkonsulent. Hun har også vært med å støttet meg hele veien, noe som har vært veldig betryggende.»

IPS metodikken legger vekt på et tett samarbeid mellom deltaker, jobbspesialist og næringslivet. Terapeuten hjelper med å håndtere og mestre de psykiske helseplagene i jobbsammenheng, mens jobbspesialisten bistår med jobbsøk, karriereveiledning, intervjutrening, arbeidsgiverkontakt og oppfølging på arbeidsplassen.
Norasondegruppen har siden 2014 samarbeidet med Ahus og Distriktpsykiatrisk senter (DPS) på Nedre Romerike. Vi leverer jobbspesialist støtte til deltakere (pasienter) der – og opplever at interessen for tilbudet er økende, noe som vi ser i sammenheng med gode tilbakemeldinger og resultater fra deltakere og behandlere. Vi har pr i dag en egen IPS-metodeveileder som jobber fulltid med IPS prosjektet. IPS løftes frem av det politiske Norge som et satsningsområde og foretrukken metodikk som kan vise til gode resultater på en vanskelig målgruppe.