Et vellykket liv er ikke det samme som et lykkelig liv!

Et vellykket liv er ikke det samme som et lykkelig liv!

En engasjert Ellen Arnstad satte de blå stiletthelene bestemt i kunstgresset og rettet blikket mot en fullsatt sal på Byfest-frokost hos Norasondegruppen. -Et lykkelig liv henger sammen med mestring. Å oppnå mestringsfølelse er helt avgjørende for alle mennesker. Mestring bør være basert på dine egne mål, ikke andres forventninger.

Arnstad som i dag er adm.dir. på X Meeting Point på Hellerudsletta, tok tilhørerne med på en reise til renessansens Italia og hvordan datidens kjente tenkere kan bidra til å sette perspektiv for dagens ledere. -Vi må tørre å tenke store tanker og skissere ambisiøse drømmer. Tro på drømmene dine – og gjennomfør! La dette bli en del av kulturen på din arbeidsplass. Kultur er adferd. -Myndiggjør og ansvarliggjør dine ansatte. Vis at de har tillitt og store ting vil skje.

Mangfold + Integrering = Innovasjon var tittelen på dagens Byfest-frokost. Innlederne ble utfordret på hvordan mangfold endrer etablerte strukturer, tankesett og væremåter – og bidrar til å skape endring og innovasjon.
Siri Berggren fra Lillestrøm-banken understreket den voksende størrelsen på regionen og Lillestrøm. Hun trakk frem mulighetsrommet som ligger her midt på Romerike – med rask vekst, kunnskapshuben på Kjeller, fokus på innovasjon og entreprenørskap – og viktigheten av møteplasser på tvers av kompetansemiljø der vi kan utfordre og lære av hverandre.

Manuela Ramin-Osmundsen, kjent fra det politiske Norge og i dag HR-sjef i Miljødirektoratet, understreket av strategisk tenkning ikke henger sammen med hudfarge. Talent må søkes på andre premisser enn magefølelse alene. Erstatt magefølelse med en jobbanalyse som gir et helhetlig inntrykk, oppfordret Manuela.

-Hull i CV’n? Min CV er bare et stort hull, sa Hans-Erik ‘Hank’ Dyvik Husby humoristisk på egne vegne. -Jeg har gitt opp å gi opp – fordi det har funket så dårlig! Jeg ble far i 2009 og bestemte meg for å gå fra å være en samfunnbetrakter til å bli en samfunnsdeltaker.

Hans-Erik understreker at veien fra apati til suksess ikke er en direkte linje. Det handler om å bygge opp et selvbilde. Det skal ikke så mye til for å få et menneske ut av apati. -Det første man kan gjøre for å hjelpe mennesker ut av apati, er å slutte å irritere seg over folk som er apatiske. Er det personen du egentlig blir forbanna på – eller er det deg selv? Man blir vel forbannet på seg selv fordi man ikke lykkes der og da med å hjelpe et medmenneske videre.
Så for alle som opplever å stå utenfor – hvordan skape inkludering? Hans-Erik mener fokuset må ligge på mestring. Alle kan jo mer enn de tror de kan! Å oppleve at man kan noe, er en stor seier og skaper motivasjon til å prøve seg på nye arenaer.

Denne erfaringen kan Norasondegruppen understøtte – ikke minst gjennom det pågående samarbeidet med Ahus om styrket psykisk helse gjennom arbeid. Direktør ved Ahus, Øystein Mæland, poengterte at deltakelse i arbeidslivet er viktig for vår helse og vår egenverdi. -Vi er sosiale vesener – og jobben er en viktig arena som gir oss en følelse av å høre til. Norasondegruppen og Ahus samarbeider om IPS-prosjektet (Individual Personal Support) som fokuserer på viktigheten av ordinært arbeid som en del av en tilfriskningsprosess. -Mennesker trenger å bli integrert og få noe meningsfylt å gjøre, avsluttet Mæland.

Norasondegruppen jobber hver dag med samfunnets brede mangfold. For mennesker akkurat som deg og meg – som trenger en ny sjanse, styrket kompetanse, arbeid og bedre helse.