I skyggen – usynliggjøring og marginalisering av kvinner

  • Post author:
  • Post category:Seminar

I dag feiret vi kvinnedagen med et frokostmøte med et knippe spennende foredragsholdere som satte fokus på likeverd, frihet og like muligheter. Overskriften vi satt var "I skyggen" med referanse til kvinner i skyggen av menn. Vi har fortsatt et stykke vei før vi er helt likestilte på alle arenaer.

Fortsett å leseI skyggen – usynliggjøring og marginalisering av kvinner