Rekruttering

Har du behov for en ny ansatt, kan din bedrift bistå med lærlingplass eller med arbeids- og språktrening?

Kjøpe tjenester?

Vi tilbyr et stort utvalg tjenester for din bedrift. F.eks catering, kantinedrift, møterom og produksjon. 

Samfunnsansvar - en jobb å gå til

Sammen kan vi bidra i inkluderingsdugnaden nå, og sammen kan vi påvirke oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen 2030.  Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester du kan benytte som har en positiv effekt mot et mer bærekraftig samfunn for alle. 

 

Vi trenger hverandre

Den norske regjeringen og stortinget har i mange år oppfordret til og lagt til rette for et inkluderende arbeidsliv. Arbeid er nøkkelen til inkludering. Norasonde kan støtte din bedrift med å rekruttere mennesker som møter barrierer inn i arbeidslivet, men som har ressurser og vil bidra til verdiskapning og mangfold på din arbeidsplass. Det handler om å finne riktig jobbmatch.

Ved å engasjere Norasonde enten gjennom rekruttering eller kjøp av tjenester garanterer vi at du er med på å bidra til et mer bærekraftig samfunn for individer og for fellesskapet. Vi gleder oss til å ta en samtale med deg om hvordan vi sammen kan styrke ditt bærekraftsarbeid.

Les mer om hvordan vi i Norasonde jobber med FNs bærekraftsmål.

Viktige for å oppnå samfunnsoppdraget vårt

Du som arbeidsgiver er vår viktigste samarbeidspartner i oppdraget vårt i å få mennesker tilbake i arbeid eller ut i språktrening.

En langsiktig relasjonsbygging er viktig og vi ønsker å rekruttere deg som ser viktigheten av å bidra til samfunnet. Du har behov for å rekruttere ressurser som kan bidra i bedriften din. Vårt fokus er å få til en god jobbmatch innenfor alle bransjer.

Vi kan tilby deg som arbeidsgiver kompetanse fra oss ift inkludering, mangfoldsledelse, NAV-stønader etc. Vi er dyktige på samarbeid, oppfølging og støtte underveis.

Samarbeid med næringslivet

Norasondegruppen har siden starten i 1960 jobbet aktivt med å bygge nettverk med bedrifter som kan bidra til arbeidsinkludering. Som en del av dette arbeidet er vi bidragsytere i Action Now, Arbeid & Inkludering, Inkluderende bedrift, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Læringsnettverket, OKvekst og Ringer i vannet.

Noen av våre gode samarbeidsbedrifter kan du se under:

Muligheten til å samskape noe

Noen ganger må man gå ut av komfortsonen og åpne opp for nysgjerrighet hvis vi skal få til et mer åpent og inkluderende samfunn. Nitja…

Les hele historien
Ansatt i disken på Kafe Nitja

 Vi finnes for å realisere enkeltmenneskets mulighet for arbeid, bedre helse og økt kompetanse 

Ta kontakt med oss!

Vi ønsker alltid å komme i kontakt med nye samarbeidspartnere, så ikke nøl med å ta kontakt. Fyll ut skjema, så hører du fra oss om kort tid.

Gruppebilde av ansatte norasondegruppen