ARR

ARR

Norasondegruppens tilbud innen Arbeidsrettet rehabilitering legger til rette for at brukeren starter egne lærings- og treningsprosesser som fremmer bevisstgjøring av egne ressurser og muligheter til aktivitet og arbeidslivsdeltakelse. Dette vil bidra til at deltakeren får eller beholder sin arbeidsevne og deltakelse i arbeidslivet.

Arbeidsrettet rehabilitering – dagtjenesten

Norasondegruppens tilbud innen Arbeidsrettet rehabilitering legger til rette for at brukeren starter egne lærings- og treningprosesser som fremmer bevisstgjøring av egne ressurser og muligheter til aktivitet og arbeidslivsdeltakelse. Dette vil bidra til at deltakeren får eller beholder sin arbeidsevne og deltakelse i arbeidslivet.

Hva innebærer arbeidsrettet rehabilitering hos Norasondegruppen?

Kartlegging:

Kartleggingen tar utgangspunkt i NAVs bestilling og gjennomføres den første uken. Målet er å identifisere alle forhold som har betydning for deltakerens arbeidsdeltagelse og har fokus på helhetlig helse.

Aktiviteter:

Aktivitetene i prosessen kan tilbys både individuelt og i gruppe. Veileder skreddersyr en «tiltakspakke» i samarbeid med den enkelte deltaker ut ifra kartleggingen og hva som er mest hensiktsmessig i forhold til målsetningene. Aktivitetene vi tilbyr:

Hvem kan delta?

Personer som er sykmeldte og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid.

Hvor lenge varer det?

Arbeidsrettet rehabilitering varer som hovedregel i inntil 4 uker. Mulig å forlenge tiltaket i inntil 4 uker + inntil ytterligere 4 uker.

Hva er omfanget?

20 timer per uke med strukturert, arbeidsrettet rehabilitering.

Du finner oss her: Hauges gate  3-7, Drammen

v/ veiledere
angelica@norasonde.no
Tlf. 911 00 391 og
Iselin.Bjerkedok.Heggestad@norasonde.no
Tlf.: 916 44 616

Navn på seksjon