Varig tilrettelagt arbeid

Navn på seksjon

VTA

Norasonde Arbeidsinkludering består av en VTA avdeling med til sammen 80 plasser. Plassene er fordelt mellom vårt hovedkontor i Lillestrøm og vår avdeling på Sørumsand.

VTA står for varig tilrettelagt arbeid. Du blir fast ansatt hos oss og jobber i en av våre avdelinger. VTA er for deg som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Du har behov for en jobb der arbeidsoppgavene og arbeidstiden er tilpasset deg og din livssituasjon. VTA skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom det tilrettelagte arbeidet og kvalifisere deg til en vanlig jobb. Som VTA deltakere kan du få permisjon fra dine vanlige arbeidsoppgaver i Norasonde Arbeidsinkludering slik at du kan prøve deg ute på en vanlig arbeidsplass (hospitering). Hospiteringen kan vare i 6 måneder og formålet er å legge til rette for en overgang til det ordinære arbeidslivet.

Når du er ansatt i VTA vil du beholde din uførepensjon fra NAV. I tillegg vil du motta en liten lønnsgodtgjørelse.

Har du lyst til å være ansatt i VTA hos Norasonde Arbeidsinkludering?
Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for innsøking.

Navn på seksjon