«Tidlig jobbsmak» for elever fra videregående skole

«Tidlig jobbsmak» for elever fra videregående skole

Norasondegruppen kan tilby følgende tilbud for skoleelever fra videregående skole

Målgruppe

Elever i videregående opplæring som av ulike årsaker trenger en tidlig jobbsmak, arbeidserfaring og opplæring i kombinasjon med, eller i stedet for, ren undervisning.

Formål

Bidra til å utvide tilbudet i den videregående skolen gjennom å tilføre elevene en arbeidserfaring basert på egne ønsker og valg.

Gi elevene en mulighet til å skape sine egne erfaringer gjennom arbeidssituasjonen og avklare sine egne evner, og muligheter i samarbeid med veileder/lærer i forhold til arbeidsmarkedet.

Skape annerledes motivasjon og mestringsfølelse i en læringssituasjon i kombinasjon med videregående opplæring.

Avklare den enkelte elevs forutsetninger evner og muligheter for deltakelse i arbeidssituasjonen og i forhold til det ordinære arbeidslivet.

> Kontakt Helge Bjørnestad helge.bjornestad@norasonde.no +47 473 66 149