Hjelpemiddelservice

Hjelpemiddelservice

Trenger du hjelpemidler og er bosatt i eller oppholder deg i Aurskog-Høland kommune?

Norasonde Arbeidsinkludering drifter Aurskog-Høland kommunes hjelpemiddelservice – for innbyggere i Aurskog-Høland kommune. Her kan du låne ulike hjelpemidler for en periode inntil 3 måneder.

Vi tilbyr følgende:

  • Henter og leverer utstyr til brukere
  • Utfører enkle reparasjoner
  • Klargjøring av hjelpemidler

Alle hjelpemidler kan hentes og leveres på vår avdeling på Sørumsand.

Vi har kun utlån til personer bosatt i Aurskog-Høland kommune.
For alle andre kommuner: Kontakt Servicesenteret til den kommunen du bor eller oppholder deg i for hjelp og veiledning.

Besøksadresse:
Norasonde Arbeidsinkludering, avd. Sørumsand
Blakervegen 11,
1920 Sørumsand

Kontaktinfo:
Bjørn Henry Holtet, mobil: 934 00 280
E-post: hjelpemidler@norasonde.no

Åpningstid:
Mandag – fredag: 08.00 – 16.00
Helger og helligdager har vi stengt.
På innklemte dager har vi telefonvakt og rykker ut ved behov.
Telefon: 934 00 280

Kontaktperson i Aurskog-Høland Kommune er kommunalsjef Lasse Fure.