AFT

AFT

Norasondegruppen AS sitt datterselskap Norasonde Arbeidsinkludering AS er godkjent som leverandør av tiltakene AFT. Det enkelte NAV kontoret kan søke inn personer på AFT så raskt som mulig, og Norasonde Arbeidsinkludering er klar til å ta i mot den enkelte kandidat på en positiv og profesjonell måte, og selskapet har stor kapasitet tilgjengelig for NAV og den enkelte deltaker.

Norasondegruppen AS sitt datterselskap Norasonde Arbeidsinkludering AS er godkjent som leverandør av tiltakene AFT. Det enkelte NAV kontoret kan søke inn personer på AFT så raskt som mulig, og Norasonde Arbeidsinkludering er klar til å ta i mot den enkelte kandidat på en positiv og profesjonell måte. Selskapet har stor kapasitet tilgjengelig for NAV og den enkelte deltaker.

Kort informasjon om AFT – ArbeidsForberedende Trening:

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

Tiltaket skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Arbeidsforberedende trening er for personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på komme i ordinært arbeid.

Deltaker vil ha en fast jobbveileder som følger opp og veileder deltaker gjennom hele tiltaket. I starten av tiltaket kartlegges deltakers nåsituasjon, basert på Navs bestilling, relevant dokumentasjon og samtaler med deltaker. Dette danner grunnlag for å utarbeide en aktivitetsplan som inneholder de aktiviteter som deltaker skal gjennomføre i tiltaket. Deltaker vil være aktivt involvert i å utarbeide denne planen, noe som sikrer at innholdet i tiltaket blir skreddersydd i forhold til hver enkeltes individuelle behov.

AFT består av 4 hovedelementer eller faser:

 • Avklaring av ressurser og yrkesmål
 • Arbeidsutprøving i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø
 • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
 • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv
 • Første fasen av AFT-tiltaket skal gi en avklaring av deltakers ressurser og yrkesmål og består av to hovedelementer; kartlegging og karriereveiledning.
  Denne fasen fasen varer normalt i inntil 4 uker og kan inneholde aktivitet som kartlegging av basiskompetanse, jobbsmak, opplæring i arbeidslivskompetanse, interessekartlegging og karriereveiledning, kartlegging og trening i karriereferdigheter, motivasjons- og mestringsaktiviteter m.m.
 • Andre fasen av AFT-tiltaket har deltaker som hovedregel arbeidsutprøving i et skjermet arbeidsmiljø, enten på en intern skjermet arena eller på en av våre eksterne skjermede arenaer. Deltaker skal gjennom utprøving på en skjermet arena få mulighet til å prøve ut sin arbeidsevne gjennom arbeidsoppgaver som er relevante for mål i aktivitetsplanen. Viktige avklaringer vil være å kartlegge evne til stabilitet og utholdenhet over tid, herunder også oppmøte og tilstedeværelse.
 • Tredje fase av tiltaket får deltakeren tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. Denne fasen vil være aktuell for deltakere som har behov for opplæring i basiskompetanseferdigheter og/eller yrkesfaglig kompetanseheving.
 • Fjerde fasen av AFT-tiltaket skal deltaker være i arbeidstrening i en ordinær bedrift. I denne fasen vil deltaker få bistand til å finne en passende arbeidspraksis hos en ordinær arbeidsgiver med sikte på ansettelse i ordinært arbeidsliv. Jobbveileder vil følge opp både deltaker og arbeidsgiver i praksisperioden.
  Som hovedregel skal deltakelsen i AFT være minimum 50 prosent. NAV kan gjøre en individuell vurdering om at noen deltakere kan starte i lavere stillingsprosent, men ikke lavere enn 30 prosent. Deltakere som starter i en lavere stillingsprosent vil få en realistisk opptrappingsplan med mål om full deltakelse.

Våre interne arbeidsarenaer er bl.a:

 1. Regnskap og kontor
 2. Kafe
 3. Kantine og storkjøkken
 4. Drift og vedlikehold (byggdrift- og håndtverkeroppgaver )
 5. Facility Mangement (renhold og serviceoppdrag)
 6. Printshop
 7. Arbeidsleder assistent (helse/sosial)
 8. Bilpleie/dekkskift
 9. Service og transport
 10. Re-design butikk (bidra til kontinuerlig utvikling)
 11. Konferansevert
 12. IKT (data, nettsider mm)
 13. Aktivitør
 14. Kafe og barista
 15. Helse og oppvekstfag
 16. Merkantile områder
 17. Ordrekontor

Tiltaket leveres fra våre kontorsteder som Lillestrøm, Lørenskog, Sørumsand og Bjørkelangen. Jobbveileder sin kompetanse er bred og sammensatt, og teamet har et meget godt samarbeid med næringslivet i regionen som rekrutterer løpende kandidater til ordinære jobber fra Norasondegruppen AS. Vi har også en support telefon 24/7 som kan benyttes dersom behov fra NAV og deltakere.

Kontaktpersoner:

Leder Lillestrøm og øvrige regioner Nan Torill Halseth Magnesholen:
nan.torill.halseth.magnesholen@norasonde.no , mobil 950 72 493
Leder Bjørkelangen og Sørumsand Bjørn Martin Haug:
bjorn.haug@norasonde.no, mobil 950 88 058
Fagleder: Anne Ragnhild Breiby:
anne.breiby@norasonde.no, mobil 992 60 950

Klikk her for å laste ned pdf.