Om Læringssenter

Om Læringssenter

Vi jobber for kvalifisering til arbeid, videre utdanning og deltakelse i samfunnsliv, med cirka 200 elever. Vi har i dag samarbeid med Enebakk, Gjerdrum og Rælingen kommune.

All norskopplæring for voksne innvandrere følger en læreplan. Denne planen er vedtatt av Stortinget. Planen forteller hvilke emner som skal tas opp, og hvilke kunnskapsmål deltakerne skal nå. Hovedmålet for opplæringen er at deltakerne skal lære norsk og få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet.

Norasonde tilbyr norsk kurs fra A1 til B2 nivå, grunnskole for voksne og introduksjonsprogram, samt 50 timer samfunnskunnskap på lettnorsk, arabisk, tigrinja og engelsk. Ta kontakt med oss dersom du trenger opplæring på et annet språk som ikke tilbys nå.

Send epost til inntak.norsk@norasonde.no